DHKT

TB: Chương trình "Nâng bước sinh viên" tặng 2.000 phiếu suất ăn miễn phí tại cantin Trường

11/03/2019


THÔNG BÁO


V/v tặng 2.000 suất ăn miễn phí cho sinh viên khó khăn.

 

Kính gửi:      -    Ban Chủ nhiệm các Khoa trong Trường;

-        Sinh viên Trường Đại học Kinh tế.

Được sự đồng hành, hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp đã tiếp nhận 2.000 phiếu suất ăn miễn phí tại căn-tin trường (mỗi phiếu trị giá 15.000đ) dành cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước sinh viên”. Trung tâm kính thông báo đến các Khoa về việc phân bổ số lượng tặng phiếu suất ăn miễn phí, cụ thể như sau:

TT

Khoa

Số lượng SV được tặng phiếu

Số phiếu tặng

1

Kế toán

20 SV

200

2

Quản trị kinh doanh

20 SV

200

3

Du lịch

20 SV

200

4

Kinh doanh Quốc tế

15 SV

150

5

Ngân hàng

15 SV

150

6

Kinh tế

15 SV

150

7

Luật

15 SV

150

8

Tài chính

15 SV

150

9

Thương mại điện tử

15 SV

150

10

Marketing

15 SV

150

11

Thống kê – Tin học

15 SV

150

12

Kinh tế chính trị

10 SV

100

13

Lý luận chính trị

10 SV

100

 

TỔNG CỘNG

200 SV

2.000 phiếu

Kính đề nghị các Khoa hỗ trợ thông tin và triển khai đăng ký tham gia chương trình đến các em sinh viên khó khăn của Khoa được biết và đăng ký tham gia chương trình ý nghĩa này.

Các em sinh viên có nguyện vọng nhận Phiếu ăn miễn phí, vui lòng liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa để đăng ký và nhận phiếu.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành và tài trợ đến từ các đơn vị, doanh nghiệp: 

- Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

- Hội Lữ hành Đà Nẵng 

- Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng 

- Hội đồng Họ Trịnh Đà Nẵng 

- Cựu sinh viên khóa 82K6 

- Công ty CP Du lịch Phương Đông Việt 

- Olalani Resort 

- Công ty Bảo hiểm dầu khí Đà Nẵng (PVI) 

- Công ty CP và VTDV Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa 

- Công ty TNHH Giấy Sức trẻ Cty TNHH Ân Điển

TRUNG TÂM HTSV & QHDN