DHKT

TB Học bổng Đồng hành kỳ 36 (kỳ 2 năm học 2018-2019)

04/03/2019

QUỸ HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH

16 rue du Petit Musc, 75004 paris

Email: contact@donghanh.net

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH KÌ 36

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

I.        Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành:

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2017-2018, quỹ đã trao được hơn 300 suất học bổng cho các sinh viên các trường đại học và các em học sinh lớp 12 ở Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Trong học kì II năm học 2018-2019, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

 

II.     Học bổng Đồng Hành:

1.   Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

- Tại Hà Nội: ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Xây Dựng, ĐH Công Nghệ, ĐH Ngoại Ngữ,

- Tại Nghệ AN : Đại học Vinh

- Tại Đà Nẵng: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ;

- Tại Tp HCM: Đại học Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Giao thông Vận tải CS2

 

2.   Điều kiện đối với sinh viên:

- Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần sự hỗ trợ về tài chính

- Sinh viên có rèn luyện Tốt và học lực từ Khá trở lên.

 

3.   Giá trị học bổng: Trong học kỳ II năm học 2018-2019, giá trị một suất học bổng là từ 3.000.000 – 4.000.000 đồng/suất.

Các em sinh viên đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

4. Sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.


III.   Hồ sơ

-        Sinh viên nộp Hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web https://donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 31/03/2019.

-        Sinh viên vui lòng xem trước video Hướng dân cách thức nộp hồ sơ trên trang web.

IV.   Lịch nhận hồ sơ và phỏng vấn:

-        Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến cần hoàn thành trước 23h59 ngày 31/03/2019.

-        Xét chọn và phỏng vấn sinh viên tại các Trường: hoàn thành trước ngày 17/4/2019.

-        Vòng chấm hồ sơ tại Pháp: từ ngày 24 đến 30/4/2019.

-        Kết quả được thông báo tại các trường và tại trang web dự kiến vào ngày 10/05/2019.

-        Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2019.

V.      Liên hệ:

Các em sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net

Hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại Đà Nẵng: Thầy Nguyễn Lê Duy - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (email nguyenleduy@due.edu.vn) để được hướng dẫn và hỗ trợ.