DHKT

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

02/08/2022

Đại học Đà Nẵng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 05 tháng 8 năm 2022 tại Furama Resort Danang, diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Đoàn chủ trì và Ban chỉ đạo Hội thảo gồm có:

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, các tổ chức quốc tế, các đại học, doanh nghiệp và các nhà khoa học trong cả nước.

Hội thảo khoa học quốc gia về “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn thảo luận và trao đổi về các chủ đề về phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học, tham vấn chính sách giữa các nhà khoa học và các nhà quản lý ở trung ương và địa phương. Hội thảo là một kênh quan trọng để phân tích, dự báo về sự phát triển các ngành dịch vụ tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Ngoài ra, Hội thảo cũng là diễn đàn để lắng nghe và thảo luận những kiến nghị định hướng, lộ trình và giải pháp để phát triển các ngành dịch vụ trọng điểm, có lợi thế nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Các báo cáo khoa học của Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính như sau:

- Thực trạng phát triển ngành dịch vụ và vai trò của ngành dịch vụ trong phát triển kinh tế Việt Nam và của các địa phương;

- Kinh nghiệm trong công tác phát triển ngành dịch vụ và những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam;

- Ngành dịch vụ dưới tác động của đại dịch COVID-19;

- Thực tiễn cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số ở các địa phương;

- Chuyển đổi số và vai trò của chuyển đổi số đối với việc phát triển các ngành dịch vụ ở Việt Nam.

- Phát triển các dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Định hướng và mục tiêu phát triển ngành dịch vụ theo hướng hội nhập;

- Cơ chế, chính sách nhằm phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trung tâm CNTT&TT