DHKT

Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Kinh tế thực hiện quy trình quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030

14/06/2022

 Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030 vào sáng ngày 13/6/2022,


Tham dự Hội nghị, về phía Đại học Đà Nẵng có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Thành ủy viên Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng; GS.TS. Trương Bá Thanh - Nguyên Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Về phía Trường Đại học Kinh tế, có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; thành viên Ban giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế cùng cán bộ viên chức thuộc thành phần cán bộ chủ chốt Trường Đại học kinh tế, ĐHĐN.


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp.


PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên quán triệt mục đích, yêu cầu 

và một số nội dung có liên quan về công tác quy hoạch

Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện nguồn cán bộ để giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030, dưới sự chủ trì của đồng chí PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hội nghị đã tiến hành quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp từ nguồn nhân sự tại chỗ với 05 bước cụ thể như sau: 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn nhân sự dự kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch.

Bước 2: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1).

Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 4: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

Bước 5: Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2).

Các đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, các bước được thực hiện một cách chặt chẽ, khách quan, minh bạch, đúng quy trình. Các đại biểu tham gia hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ sung quy hoạch các chức danh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trung tâm CNTT&TT