DHKT

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018

30/03/2017
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Thực hiện công văn số 1020/ĐHĐN-KHCNMT ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Giám đốc ĐHĐN về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018, Phòng KH&HTQT kính gửi đến Quý Thầy Cô thông báo về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 và mẫu đăng ký như file đính kèm.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 theo mẫu và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 09 tháng 04 năm 2017. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp và gửi lên Ban KH,CN&MT - ĐHĐN. Trên cơ sở các đăng ký đề tài của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng sẽ lập Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 và gửi đến Bộ GD&ĐT trước ngày 20 tháng 04 năm 2017.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT

alanya escort
lara escort
fethiye escort
kusadasi escort
antalya bayan escort