DHKT

Thông báo nhập học của học viên Sau Đại học khóa 30

31/12/2014


LƯU Ý: Học viên download các file văn bản đính kèm sau để điền trước và nộp lại khi nhập học ngày 05/01/2015.

1/ Phiếu nhập học: /files/PHONGCTSV/DON HV CAO HOC K30/04_Phieu nhap hoc.doc

2/ Phiếu lý lịch học viên:/files/PHONGCTSV/DON HV CAO HOC K30/Phiếu Lý lịch học viên K30.doc

3/ Phiếu đăng ký nhập học: Hiện nay học viên không phải in vì đã có hệ thống hướng dẫn trực tiếp tại khu vực đăng ký.