DHKT

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19 Học kỳ II năm học 2019-2020

04/06/2020

           Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách sinh viên được hưởng các chính sách ưu đãi trong đào tạo của Học kỳ 2 năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

    - Danh sách sinh viên được: Miễn 100% học phí, Giảm 70% và 50% học phí, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập. Xem chi tiết tại đây.

    - Danh sách sinh viên được Hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng dịch Covi-19 đối với gia đình. Xem chi tiết tại đây.

           Mời sinh viên theo dõi tài khoản cá nhân của sinh viên để nhận các khoản kinh phí trên.

           Phòng CTSV