DHKT

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH KỲ 40

16/04/2021

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH KỲ 40
HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021
I. Giới thiệu về Quỹ học bổng Đồng Hành:
Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2019-200, quỹ đã trao được gần 300 suất học bổng cho các sinh viên thuộc các trường đại học trên khắp cả nước. Trong học kì 2 năm học 2020-2021, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng kỳ thứ 40 của mình.
II. Học bổng Đồng Hành:
1. Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại Đà Nẵng, gồm các trường đại học sau: Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm và Đại học Ngoại ngữ.
2. Tiêu chí xét chọn: Sinh viên năm thứ nhất (46K) và năm thứ hai (45K), có kết quả học tập từ loại KHÁ trở lên và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
3. Giá trị học bổng: 3.500.000 đồng/suất.
Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.
4. Sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.
III. Hồ sơ và quy trình xét học bổng:
- Trước 23h59 ngày 02/05/2021: Sinh viên nộp Hồ sơ trực tuyến tại trang web donghanh..net => mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ.
- Tháng 5/2020: Đồng Hành gửi Hồ sơ và các Trường phỏng vấn, xét chọn, sơ loại hồ sơ.
- Tháng 6/2021: Đồng Hành tại Pháp tổ chức chấm, xét chọn và thông báo kết quả chính thức.
IV. Kết quả học bổng:
Kết quả học bổng sẽ được thông báo tại các trường và tại trang web donghanh..net dự kiến trong tháng 7/2021. Thời gian và hình thức trao học bổng sẽ được thông báo sau.
V. Hướng dẫn hoàn thành Hồ sơ và thông tin liên hệ:
o Sinh viên truy cập vào trang web donghanh..net và xem các clip/bài viết hướng dẫn làm hồ sơ trực tuyến.
o SV có thể sử dụng các app scan cho điện thoại di động (CamScanner, Tiny Scanner..) để scan các giấy tờ kèm theo thành 01 file ho_ten.pdf để nộp hồ sơ trực tuyến.
o Các em sinh viên sẽ tìm thấy câu trả lời cho hầu hết câu hỏi, thắc mắc tại mục Hỏi đáp trên website của Học bổng Đồng hành.
Nếu vẫn không tìm thấy câu trả lời, các bạn có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh..net, hoặc liên hệ với đại diện của Đồng Hành tại Đà Nẵng: Thầy Nguyễn Lê Duy - email: nguyenleduy@due.edu.vn
o Ngoài ra, sinh viên có thể cập nhật thông tin và trực tiếp đặt câu hỏi tại nhóm “Dong-Hanh Scholarship Association” của Quỹ học bổng trên facebook.
Paris, ngày 04 tháng 4 năm 2021

Chủ tịch Quỹ HB Đồng Hành