DHKT

Thư mời tham dự nhóm đọc Khoa Ngân hàng - 16/11/2018

13/11/2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,


Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học, các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Ngân hàng

Chủ đề:    Cấu trúc sở hữu và khả năng sinh lời của ngân hàng

Báo cáo viên  ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh

Thời gian: 15h00 ngày 16/11/2018 (thứ Sáu)

Chủ đề:    Ảnh hưởng của tính đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động ngân hàng Việt Nam

Báo cáo viên ThS. Mai Thị Thanh Chung

Thời gian: 16h15 ngày 16/11/2018 (thứ Sáu)

Địa điểm:  Phòng Nghiên cứu – Tầng 4 Thư viện

Thông báo này thay cho giấy mời.


Trân trọng.

Phòng KH&HTQT.