DHKT

Thư mời tham dự nhóm đọc Khoa Marketing - 11/10/2018

11/10/2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,


Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học, các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Marketing

Chủ đề:   Ứng dụng công cụ rubric vào đánh giá học phần

Báo cáo viên  ThS. Chu Mỹ Giang, ThS. Nguyễn Cao Liên Phước, ThS. Trương Đình Quốc Bảo

Thời gian: 9h45 ngày 11/10/2018 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu, Tầng 4 Thư viện Trường ĐHKT

Tài liệu của buổi sinh hoạt Nhóm đọc, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo tại đây.

Thông báo này thay cho giấy mời.


Trân trọng.

Phòng KH&HTQT.