DHKT

Đề xuất về nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT về quản lý Chương trình KHCN cấp Bộ

09/04/2024

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Tiếp nhận thông tin từ Ban Khoa học & Hợp tác quốc tế - Đại học Đà Nẵng, thực hiện Công văn số 1566/BGDĐT-KHCNMT ngày 05/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT quy định về quản lý Chương trình KHCN cấp bộ, Phòng KH&HTQT kính đề nghị Quý Thầy Cô cho ý kiến đề xuất về nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT.

Mọi ý kiến góp ý, kính đề nghị Quý Thầy Cô cung cấp vào bảng gửi đính kèm và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 13/4/2024 qua địa chỉ email khoahoc@due.edu.vn. Phòng sẽ tổng hợp các ý kiến của Quý Thầy Cô và gửi lên Ban KH&HTQT theo yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn./.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn