DHKT

Danh sách Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2018

16/08/2018

Thí sinh xem danh sách trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2018 tại đây

Tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 tại đây

Xem điểm chuẩn năm 2018 tại đây

Hiện Nhà trường đang tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (2 năm học tại Trường Đại học Kinh tế, 2 năm học tại Trường Cardiff Metropolitan), bằng Đại học Cardiff Metropolitan cấp. Tân sinh viên ứng tuyển chương trình tại: https://goo.gl/FeLJky