DHKT

Khoa Thống kê tin học tiếp đón và làm việc với GS Lê Thành Nhân (ĐH Nice, Pháp)

11/02/2015
Tại buổi làm việc, GS Lê Thành Nhân đã dành thời gian để tìm hiểu về quá trình hình thành, các chuyên ngành đào tạo và hoạt động hợp tác của Khoa Thống kê tin học. Bên cạnh đó, ông cũng giới thiệu về dự án Nghiên cứu khoa học mà mình đang thực hiện và bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Khoa để triển khai. Đề án chung mà cả hai bên dự kiến cùng nhau nghiên cứu thuộc về lĩnh vực Y điện tử - một lĩnh vực sẽ giúp bộ mặt thế giới thay đổi vì tính ứng dụng cao của nó trong đời sống. Việc bắt tay hợp tác lần này sẽ giúp công tác NCKH tại Trường được duy trì đều đặn, tạo điều kiện để các Nghiên cứu sinh mở rộng kiến thức thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm chuyên ngành, góp phần đưa Trường ĐH Kinh tế trở thành Trường ĐH nghiên cứu trong tương lai.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn