DHKT

FiinGroup_Cập nhật KQKD_Q3-2020_weekly_23.10.2020

26/10/2020

Kính gửi Quý khách hàng.

 

Trong lúc chờ các công bố kết quả kinh doanh Q3-2020 đang diễn ra, trước khi có những phân tích chuyên sâu qua chuỗi báo cáo FiinPro Digest tiếp theo thì chúng tôi mong muốn đưa ra những cập nhật nhanh và phân tích số liệu sơ bộ gửi đến quý khách hàng. Mục tiêu là giúp quý vị có được những thông tin nhanh nhất có thể về bức tranh lợi nhuận nói riêng và kết quả kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp niêm yết.

 

Bên cạnh việc cập nhật số liệu thực tế Q3-2020 và 9T2020 thì chúng tôi cũng nỗ lực để dự báo cho quý cuối cùng của năm Q4-2020 và triển vọng cả năm 2020 nhằm cung cấp một tầm nhìn dài hơn dựa trên các mô hình dự báo của chúng tôi.

 

Chúng tôi muốn lưu ý đây là các kết quả phân tích sơ bộ dựa trên số lượng doanh nghiệp đã công bố cũng như các dự liệu về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, dự báo của giới phân tích cũng như các tính toán riêng có của đội ngũ phân tích dữ liệu của FiinGroup. Do đó, các kết quả và phát hiện có thể được thay đổi hàng tuần và chúng tôi muốn quý vị cùng theo dõi các ấn bản tiếp theo để có thể kip thời nhận các thông tin cập nhật nhất.

Vui lòng tải báo cáo chi tiết Tại đâyhttps://bit.ly/3dWROMt

Trong báo cáo này, phần lớn dữ liệu chúng tôi khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu FiinPro Platform hiện đang được cung cấp trên thị trường.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý khách hàng qua đầu mối dịch vụ của chúng tôi hoặc email tới info@fiingroup.vn

 

Best Regards,

Fiin Group.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn