DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THAM GIA THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN

26/07/2021
📝📝 Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trường đã có kế hoạch về việc tổ chức thi trực tuyến đối với kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021.

🖋🖋🖋 Để sinh viên nắm được cách thức tổ chức thi và có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức thi theo hình thức trực tuyến này, Nhà trường ban hành các Hướng dẫn cụ thể cho từng hình thức thi.

* Link HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THAM GIA THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN:
* Link LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK 2 NĂM HỌC 2020-2021 - NHÓM 1 - ĐỢT 1:
* Link HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HOÃN THI, VẮNG PHÉP KỲ THI KTHP HK 2 NĂM HỌC 2020-2021: