DHKT

 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

  THÔNG TIN LIÊN HỆ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  - Địa chỉ Văn phòng Khoa Lý luận chính trị: Tầng 05, Tòa nhà Hành chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, số 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

  - Số điện thoại Văn phòng Khoa: 02363.956.185

  - Thư ký Khoa Lý luận chính trị: ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang

  - Số điện thoại: 0982.078.536

  - Email: huyentrang06cnv@gmail.com