DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Giới thiệu về ngành Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Hành chính công)

  Chuyên ngành Hành chính công

  Cử nhân Quản lý nhà nước (chuyên ngành Hành chính công) hiện nay đang là một trong những ngành học mới và có rất ít trường đại học ở Việt Nam đào tạo. Vì thế, đây sẽ là một ngành học mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo những cử nhân Quản lý nhà nước (chuyên ngành Hành chính công) có kiến thức chuyên sâu về công tác hành chính, có kỹ năng chuyên nghiệp trong việc tư vấn, hoạch định các chiến lược, sách lược cho các dịch vụ công của các cơ quan, các tổ chức kinh tế - chính trị từ trung ương tới địa phương và các tổ chức khác.  

  Mục tiêu đào tạo:

  1. Mục tiêu về kến thức

  • Nắm vững những kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng HCM và Đường lối cách mạng của Đảng CSVN.
  • Hiểu rõ cơ cấu tổ chức trong bộ máy Nhà nước.
  • Có kiến thức tổng quan về kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội trong và ngoài nước.
  • Có kiến thức chuyên sâu về khoa học hành chính, hành chính công.
  • Hiểu và nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể.
  • Có kiến thức về nghiệp vụ về quản lý hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể.
  • Có kiến thức bổ trợ cho việc đưa ra các quyết định hành chính Nhà nước.

  2. Mục tiêu về kỹ năng

  • Nhận định, phân tích, đánh giá được những diễn biến của thực tiễn đang diễn ra ở từng ngành, địa phương; Giải quyết được những vấn đề do thực tiễn của ngành, của địa phương đặt ra có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác quản lý hành chính Nhà nước.
  • Vận dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật vào công tác quản lý hành chính Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể.
  • Hoạch định chiến lược, chính sách công ở từng ngành, địa phương.
  • Tổ chức công sở, tổ chức nhân sự một cách hợp lý trong cơ quan hành chính Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội.
  • Tham mưu cho cấp trên về các chương trình cung cấp dịch vụ công.
  • Cải cách hành chính, xây dựng quy trình cải cách hành chính Nhà nước. 
  • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản hành chính Nhà nước.
  • Tiếp nhận và xử lý tốt các thông tin trong hoạt động hành chính Nhà nước.
  • Xử lý nhanh, gọn các sự vụ hành chính Nhà nước.
  • Nắm bắt và ứng dụng công nghệ – thông tin vào công tác hoạt động hành chính Nhà nước.
  • Giao tiếp ngoại ngữ tốt trong công tác ngoại giao với các tổ chức, đơn vị nước ngoài.
  • Nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành, liên ngành.
  • Có năng lực trong ngoại giao và hội nhập. 

  3. Mục tiêu về thái độ

  • Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
  • Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng và yêu nghề.
  • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Có trách nhiệm với cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Sẵn sàng tiếp nhận công việc do tổ chức phân công, điều động....

  Cơ hội nghề nghiệp:

  • Trở thành cán bộ, nhân viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;
  • Có đủ năng lực để làm cán bộ chuyên trách về một lĩnh vực cụ thể trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội,... thực hiện việc xây dựng các chính sách xã hội của Nhà nước và các địa phương, hoạch định chính sách của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của các cơ quan và các tổ chức khác.
  • Có cơ hội trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại các Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, TCCN;
  • Có cơ hội trở thành cán bộ quản lý các cấp: Chủ tịch/Phó Chủ tịch Phường/Xã/Thị Trấn/Quận/Huyện/Thành phố; Trưởng Phòng/Phó Trưởng phòng trong các tổ chức kinh tế - xã hội… 
  • Có cơ hội trở thành cán bộ lãnh đạo, QL trong các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp Trung ương.
  • Có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài.

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants