DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

  • THÔNG ĐIỆP TRƯỞNG KHOA

     

    Khoa Lý luận chính trị là địa chỉ tin cậy của những ai đam mê muốn theo nghiệp Quản lý nhà nước, là nơi thường xuyên cập nhật thông tin về hành chính công, phân tích chính sách công trong các lĩnh vực đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, tài nguyên môi trường, vv...
    Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, không ngừng nghiên cứu tri thức mới, chúng tôi cam kết đào tạo và cung cấp đội ngũ cán bộ Quản lý nhà nước có chuyên môn vững vàng, tác phong chuyên nghiệp, có đạo đức,.. đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập toàn cầu hiện nay.