DHKT

Trường Đại học Kamphaeng Phet Rajabhat, Thái Lan

Đại học Chandrakasem Rajabhat  là một trường đại học cung cấp các chương trình đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ tại Thái Lan. Trường được thành lập năm 1940. Đại học Chandrakasem Rajabhat là trường đào tạo giáo viên phổ thông trung học đầu tiên của Thái Lan. Năm 1991, trường đã được Bộ Giáo dục Thái Lan tặng thưởng danh hiệu trường đạo tạo cấp đại học xuất sắc ở Thái Lan. Năm 1992, vua Thái Lan đã đổi tên trường thành Học viện Chandrakasem Rajabhat. Ngày 14 tháng 6 năm 2004, tất cả các học viện Rajabhat trên toàn Thái Lan được nâng cấp theo một sắc luật Đại học Rajabhat được vua Thái Lan phê chuẩn có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2004.


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn