DHKT

Thông báo học bổng và tuyển sinh thạc sỹ tại Trường Skema năm học 2021-2022

04/06/2021
Học bổng 4.400 usd dành cho 20 sinh viên suất xắc của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng trúng tuyển vào một trong các chương trình Thạc sỹ của SKEMA

 


Đối tượng tuyển sinh học bổng: Sinh viên năm cuối tất cả các chuyên ngành của Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Điều kiện dự tuyển học bổng:
- GPA toàn khoá từ 7.5/10 hoặc từ 3/4
- Tiếng Anh : Ielts từ 6.5 (nếu chưa có chứng chỉ ielts, thí sinh vẫn đủ điều kiện dự tuyển nếu tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh)

Thời hạn nộp hồ sơ học bổng:
-Trước ngày 30/6 cho kỳ nhập học tháng 8/2021 tại Mỹ
-Trước ngày 15/7 với kỳ nhập học tháng 9/2021 tại Pháp
-Trước ngày 30/12 với kỳ nhập học tháng 1/2022 tại Pháp và tại Mỹ

Quy trình dự tuyển học bổng:
1. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Hợp tác Quốc tế - Phòng 301, Khu H – Tòa nhà hành chính mới
Hoặc qua link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewriameFYx7SZlGKb97Uqq9x-3_6Iw1Qe_K8ac7k0VWtzbTA/viewform
2. Được hướng dẫn hoàn thành hồ sơ dự thi và miễn phí nộp hồ sơ 100 euros
3. Được phỏng vấn trực tuyến bằng tiếng Anh

Giới thiệu về SKEMA:
Trường SKEMA luôn đứng trong top 5 Trường Lớn của Pháp về đào tạo Quản trị-Kinh doanh. Đặc biệt, một số chương trình Thạc sỹ luôn đứng trong Top 3 các chương trình tốt nhất thế giới theo đánh giá của Financial Times, The Economist, Forbes hoặc QS.
- 88% sinh viên có việc làm với mức lương từ 47.000 euros – 85.000 euros mỗi năm sau 6 tháng tốt nghiệp. 22% sinh viên còn lại có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương gần 47.000 euros mỗi năm.
- Hơn 45.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp kinh doanh toàn cầu của bạn

 

 


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn