DHKT

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Thị Thúy Ngọc

14/10/2021

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

            Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Ngọc

       Đề tài: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

       Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

       Mã số:                 62 31 01 05

       Thời gian:         8h00 ngày 05/11/2021 (thứ Sáu)

       Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

            Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.