DHKT

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm: Phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức, cơ sở Đảng

31/08/2019

Nhằm tổng kết hiệu quả của công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, chiều ngày 29/8, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị vinh dự có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Đại học Đà Nẵng, ThS. Nguyễn Đức Tiến – Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng; về phía Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trường.


Mở đầu Hội nghị, PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên đã báo cáo kết quả thực hiện công tác Đảng của nửa đầu năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế. Trong công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết lớn của Đảng như: Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Công văn số 2967 – CV/TU ngày 26-02-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền”, Chỉ thị số 43-CT/TU của BTV Thành uỷ và các kết luận hàng quí của BTV Đảng ủy ĐHĐN... Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế đã đạt được một số thành quả trong công tác đào tạo, công tác kiểm định & đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác tuyển sinh đại học, nghiên cứu khoa học & mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức & phát triển đội ngũ cán bộ, công tác tài chính & đầu tư cơ sở vật chất; bên cạnh đó công tác phát triển Đảng cũng gặt hái một số kết quả thông qua số lượng Đảng viên mới được kết nạp ngày càng tăng, đồng thời công tác triển khai thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cũng được Đảng ủy quan tâm, tạo ra sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn thể cán bộ viên chức.


PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên báo cáo kết quả thực hiện công tác Đảng của nửa đầu năm 2019

Thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn đã báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng trong 6 tháng cuối năm 2019, trong đó chú trọng việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn thể Đảng viên. Về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Nhà trường tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh và nhập học cho tân sinh viên, triển khai liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài, hướng tới đầu tư cho công tác quảng báo tuyển sinh và đổi mới chương trình đào tạo sau đại học; tập trung chỉ đạo công tác tiếp đón đoàn đánh giá ngoài và  thực hiện kiểm định thành công 3 chương trình kiểm toán, Kinh doanh quốc tế và Marketing theo chuẩn AUN. Song song với đó các hoạt động nghiên cứu khoa học & hợp tác quốc tế cũng cần phát huy thế mạnh, tăng cường hơn nữa các công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín và mở rộng hệ thống đối tác trên toàn cầu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, chi bộ, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế chỉ đạo thực hiện tốt hơn vai trò tự chủ đại học, hoàn thiện các qui chế hoạt động trong điều kiện Trường đã được Chính phủ giao qui chế tự chủ như: Qui chế dân chủ cơ sở, Qui chế khen thưởng, đánh giá. Trong 6 tháng còn lại, Đảng ủy Nhà trường cũng quyết tâm làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng cũng như công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2019 – 2020.


PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn áo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng trong 6 tháng cuối năm

Ghi nhận vai trò của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ cho rằng những thành quả trong 6 tháng đầu năm của Nhà trường xứng đáng là điểm sáng trong hoạt động công tác Đảng của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Trong đó công tác tuyển sinh đại học và chuẩn bị cho công tác kiểm định một số ngành đào tạo theo chuẩn AUN được triển khai và thực hiện rất tốt. Ngoài ra một số thành tích trong công tác phát triển Đảng, hoạt động của Đoàn viên thanh niên hay nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế & công bố các công trình nghiên cứu khoa học cũng góp phần xây đắp thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong những năm qua. Trên cơ sở phát huy các thành tích đạt được, Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đề nghị toàn thể cán bộ, Đảng viên Trường Đại học Kinh tế đoàn kết, nhất trí dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ đánh giá cao vai trò của tổ chức, cơ sở Đảng tại Trường Đại học Kinh tế

Tại hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế cũng đã tiến hành quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” cho Đảng viên Nhà trường.


Trung tâm CNTT & TT