DHKT

Thông cáo báo chí Hội thảo Thống kê và Tin học ứng dụng

11/11/2016

Nhân kỷ niệm 40 năm đào tạo Chuyên ngành Thống kê (1976-2016), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Cục Thống kê Quảng Nam phối hợp cùng với Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Thống kê – Tổng cục Thống kê Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG” (NCASI) vào lúc 7h30 ngày 12/11/2016 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn – Thành Phố Đà Nẵng.

     

 

NCASI-2016 đã thu hút được hơn 150 bài viết của hơn 200 học giả từ các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Cơ quan quản lý nhà nước, Tổng cục và các Cục Thống kê trong phạm vi toàn quốc. Nội dung các bài  nghiên cứu tập trung chủ yếu vào các chủ đề: Kinh nghiệm đào tạo thống kê và tin học ứng dụng; Phát triển nguồn nhân lực Thống kê Việt Nam; Thống kê lý thuyết và ứng dụng; Ứng dụng các phương pháp thống kê nhằm nghiên cứu định lượng các vấn đề kinh tế - xã hội; Tích hợp thống kê và công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Kho và khai phá dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Thương mại điện tử.

Tổng số 109 bài viết được tuyển chọn từ kết quả phản biện khoa học độc lập sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN. Ban nội dung đề xuất 9 bài viết tiêu biểu trình bày trực tiếp tại các phiên của Hội thảo:

Phiên 1 (Phiên toàn thể): Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về Thống kê và Tin học ứng dụng.

Phiên 2: Thống kê – Tin học ứng dụng.

Tại các phiên của Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhà quản lý sẽ cùng trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm nhằm định hướng phát triển việc ứng dụng Thống kê và Tin học vào thực tiễn trước những thách thức của thống kê và tin học trong kỷ nguyên số, đặc biệt là sự xuất hiện của dữ liệu lớn.

Xem Chương trình Hội thảo tại đây.

BAN TỔ CHỨC