DHKT

Thông báo Chương trình Hỗ trợ công bố nghiên cứu năm 2023 của Quỹ Quốc tế Toshiba (TIFO)

17/10/2022

Tổ chức Quốc tế Toshiba (Toshiba International- TIFO) được thành lập năm 1989 với sứ mệnh thúc đẩy trao đổi, nghiên cứu, hiểu biết quốc tế về Nhật Bản. Trong hơn 30 năm qua, TIFO đã hỗ trợ cho nhiều nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia quốc tế thông qua các chương trình hợp tác. 

Năm 2015, Câu lạc bộ Cựu Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (Vietnam Association of Japan Alumi-VAJA, thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản) đã ký kết Chương trình hợp tác với TIFO về hỗ trợ nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ học tập, giao lưu và nghiên cứu, qua đó tăng cường trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. 

Từ năm 2016, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa TIFO và VAJA, thông qua tuyển chọn, giới thiệu của VAJA,TIFO đã dành 20 suất Học bổng sau Tiến sĩ (Chương trình Fellowship) cho các nhà khoa học trẻ đã bảo vệ luận án tiến sĩ tại Nhật Bản, trở về Việt Nam công tác trong vòng 5 năm để trở lại Nhật Bản thực hiện nghiên cứu, qua đó đóng góp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. 

Từ năm 2021 đến 2022, do ảnh hưởng bởi đạo dịch Covid 19 trên toàn cầu nên việc tổ chức Chương trình nghiên cứu tại Nhật Bản không thể triển khai. Thay vào đó, VAJA và  TIFO phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ các nhà khoa học trẻlà cựu lưu học sinh Việt Nam đã bảo vệ Tiến sĩ tại Nhật Bản, thực hiện và công bố kết quả nghiên cứu. Theo đó, 15 côngtrình của 15 Tiến sĩ trẻ thuộc các lĩnh vực khác nhau đã được tuyển chọn, đưa vào Tuyển tập các công trình nghiên cứu (xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, có mã số ISBN)…

Năm 2023, VAJA và TIFO tiếp tục tổ chức Chương trình hỗ trợ các nhà khoa học trẻ với nội dung như sau: 

1. Lĩnh vực hỗ trợ

Tất cả các lĩnh vực liên quan đến các ngành khoa học xã hội-nhân văn, khoa học tự nhiên.

2. Điều kiện, tiêu chí tuyển chọn

Là công dân Việt Nam đã nhận bằng Tiến sĩ trong vòng 08 (tám) năm trở lại đây (từ năm 2016 -2023) do các trường đại học, viện nghiên cứu, đơn vị đào tạo tại Nhật Bản cấp Bằng.

Tuy nhiên, do gần 3 năm qua chịu ảnh hưởng của đại dịch, đối tượng nhận hỗ trợ nghiên cứu được xét hỗ trợ là các Tiếnsĩ nhận Bằng tại Nhật Bản từ năm 2014. 

3. Số suất Học bổng năm 2023 (dự kiến): 15 suất

4. Chi phí hỗ trợ

- Chi phí trực tiếp cho ứng viên: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng/người)

- Chi phí gián tiếp: Để thẩm định, hiệu đính, biên tập và xuất bản công trình khoa học.

5. Định dạng yêu cầu bài viết

- Bài viết khoa học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, độ dài từ 10-12 trang A4, trình bày trên MS Word; định dạng font: Times New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1,5; tóm tắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt, dưới 300 chữ; có 4-5 từ khóa; trang cuối có thông tin liên hệ của tác giả. Sử dụng mẫu tham khảo tại địa chỉ: https://bit.ly/vajatifotemp

- Các bài viết được chấp nhận sẽ được in trong tuyển tập có mã ấn phẩm ISBN do một nhà xuất bản uy tín phát hành.  

6. Quy trình tuyển chọn và các mốc thời gian chính

6.1. Quy trình tuyển chọn

Các bài viết gửi về Ban Tổ chức được Hội đồng Khoa học của VAJA và TIFO đánh giá, tuyển chọn dựa trên các tiêu chí:

– Nghiên cứu có góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học ở Nhật Bản và Việt Nam hay không?

– Nghiên cứu có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đóng góp cho lĩnh vực ngành, chuyên ngành của tác giả hay không?

– Ưu tiên các nghiên cứu được tiến hành kết hợp giữa ứng viên với các nhà khoa học của Nhật Bản.

6.2. Các mốc thời gian chính

- Đăng ký tham gia: Trước ngày 15 tháng 11 năm 2022, sử dụng mẫu đăng ký tại địa chỉ: https://bit.ly/tifodangky

Thời hạn gửi bài viết toàn văn: Ngày 15 tháng 12 năm 2022 theo địa chỉ email: khcn.vaja@gmail.com 

- Thời gian thông báo kết quả: Ngày 15 tháng 01 năm 2023

- Hoàn thành xuất bản Tuyển tập bài viết chuyên khảo: Ngày 18 tháng 02 năm 2022

- Tổ chức công bố (trực tuyến) về kết quả xuất bản tuyến tập bài nghiên cứu, giới thiệu hoặc trình bày tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu từ các báo cáo viên.  (Dự kiến tháng 2 năm 2023).

7. Thông tin vui lòng liên hệ

Câu lạc bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản 

Văn phòng VAJA: Phòng 203, Toà nhà Việt, Số 245 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6652 8789; Websitie: http://www.vaja.vn                               

Email: vajaoffice.jp@gmail.com (Văn phòng- Ms Dương)      

Ban điều hành Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu năm 2023, VAJA: 

Email: khcn.vaja@gmail.com (GS. TS. Trần Xuân Nam, Ban Khoa học Công nghệ)