DHKT

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CHÍNH SÁCH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỌC KỲ I NĂM HOC 2022-2023

06/10/2022

Thông báo nộp hồ sơ chính sách về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội, học kỳ 1 năm hoc 2022-2023

Sinh viên xem Thông báo chi tiết tại đây

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ nếu sinh viên cần biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Phòng Công tác Sinh viên qua ĐT: 0236 3956397 (Cô Hằng) để được hỗ trợ.


Trân trọng.