DHKT

Kế hoạch đăng ký học học kỳ hè năm học 2021 - 2022

13/05/2022

THÔNG BÁO

Kính gửi:  Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 46K về trước.

Theo kế hoạch năm học, Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy một số học phần trong học kỳ hè, sinh viên có nhu cầu học tra cứu thời khóa biểu và thực hiện đăng ký học theo kế hoạch sau:

- Từ 8h ngày 16/5/2022 - 17h ngày 17/5/2022: Đăng ký học tại trang Web của Trường.

- Từ ngày 18/5/2022 - 20/5/2022: Nộp kinh phí đào tạo vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á.

- Ngày 30/05/2022: Xem danh sách và thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần trong hè tại trang Web của Trường.

Lưu ý: - Kết quả học tập của học kỳ hè sẽ được tính chung vào kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

            - Sinh viên đăng ký học kỳ hè không được phép rút học phần đã đăng ký và phải nộp kinh phí đào tạo trước 24h00 ngày 20/5/2022.

           Trân trọng!