DHKT

Thông báo về Chương trình học bổng bậc Tiến sĩ từ Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức

21/09/2021

1. Mục tiêu:

Chương trình tài trợ nhằm mục tiêu hỗ trợ các dự án nghiên cứu bậc Tiến sĩ tại CHLB Đức.

2. Nội dung tài trợ:

Các chương trình đào tạo Tiến sĩ tại một cơ sở giáo dục đại học của tiểu bang, được Nhà nước công nhận hoặc tại một viện nghiên cứu ở CHLB Đức.

Các dự án nghiên cứu cá nhân dưới sự giám sát, cố vấn, hướng dẫn của các giáo sư các trường ĐH hoặc để tham gia một chương trình nghiên cứu bậc Tiến sĩ.

3. Thời hạn tài trợ:

Tối đa 04 (bốn) năm. Thời gian tài trợ do một Ủy ban tuyển chọn quyết định và phụ thuộc vào từng dự án, lịch trình đào tạo, nghiên cứu của ứng viên.

4. Giá trị tài trợ:

Tùy thuộc nhu cầu, nội dung đào tạo, nghiên cứu bậc Tiến sĩ của ứng viên. Học bổng cấp hỗ trợ các khoản thanh toán hàng tháng là: 861 Euro đối với ứng viên đã hoàn thành đào tạo bậc Thạc sĩ; 1.200 Euro đối với ứng viên đang đào tạo bậc Tiến sĩ.

Bảo hiểm sức khỏe, tai nạn và trách nhiệm cá nhân

Phụ cấp đi lại

Trợ cấp nghiên cứu 01 (một) lần

Trong một số trường hợp nhất định, ứng viên nhận tài trợ có thời gian lưu trú liên tục trên 06 tháng có thể nhận được các tài trợ bổ sung như: Trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng; Trợ cấp hàng tháng cho các thành viên trong gia đình đi cùng.

5. Thủ tục đăng ký:

Liên hệ, gửi Hồ sơ trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của DAAD tại đây

6. Hồ sơ ứng tuyển:

Chứng chỉ, minh chứng các kết quả học tập, các giấy chứng nhận và bản dịch (bản scan) cần phải được tải lên Cổng thông tin điện tử để đăng ký với DAAD, bao gồm:

- Đơn đăng ký trực tuyến;

- Sơ yếu lý lịch đầy đủ dưới dạng bảng (tối đa 03 trang);

- Danh sách các công trình xuất bản (tối đa 10 trang), nếu có;

- Bản đề xuất do người ứng tuyển chuẩn bị, xây dựng mô tả chi tiết, đầy đủ về Dự án nghiên cứu đã được thảo luận với người hướng dẫn, mô tả các kinh nghiệm nghiên cứu trước đây của bản thân (tối đa 10 trang).

DAAD có thể yêu cầu ứng viên nộp thêm bản cứng (có công chứng) các tài liệu trong Hồ sơ.

7. Thời hạn nộp hồ sơNgày 20/10/2021

8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng khu vực Hà Nội Vietnamesisch-Deutsches Zentrum

Trung Tâm Việt-Đức, Đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội, Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa, Hà nội, Việt Nam: ĐT: +84 (24) / 3868-3773, E-mail: daad@daadvn.org, Website: https://www.daad-vietnam.vn