DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2016 - 2017

17/03/2017

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017

Năm học 2016 - 2017

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 20/03

10h00

Làm việc với chuyên gia

dự án USAID COMET

Ban Quản lý dự án USAID COMET.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban KHCN&MT

13h30 - 16h10

Buổi nói chuyện chuyên đề về

“Quản lý dự án”

- Ông Christopher Paul Russell, Trưởng Khoa Kế toán, Kinh tế và Tài chính, trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh);

- Giảng viên và Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh và các Khoa khác có quan tâm.

Phòng E205

Trưởng Phòng KH&HTQT

BA – 21/03

13h30 - 16h10

Buổi giới thiệu về chương trình học và các học bổng của Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh).

- Ông Chris Kelly, Chuyên viên truyền thông quốc tế;

- Bà Nguyễn Thu Hương, đại diện trường ĐH Cardiff Metropolitan tại Việt Nam;

- Đại diện Phòng KH&HTQT;

- Sinh viên năm 3, năm 4 có quan tâm.

Hội trường E

Trưởng Phòng KH&HTQT

14h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học đợt 1 năm 2017

Theo Quyết định

Phòng họp giao ban

Chủ tịch

Hội đồng

15h00

Họp giao ban Khoa học và Công nghệ

của Đại học Đà Nẵng

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ, Ban KHCNMT, Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh), Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng KHCN&HTQT: Phụ trách KHCN;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y-Dược, Khoa GDTC: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Nguyễn Ngọc Vũ

16h00

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Tài chính:

Chủ đề: “Liquidity and Capital Structure”

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Nam Thanh.

- Giảng viên Khoa Tài chính;

- Giảng viên, NCS, học viên cao học và sinh viên có quan tâm.

Phòng E205

Trưởng Nhóm đọc Khoa Tài chính

TƯ - 22/03

08h00

Báo cáo tiến độ lần 1

Đề tài “Nghiên cứu tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam”

- Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam;

- Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn;

- Đại diện Phòng KH&HTQT.

Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam

Trưởng Phòng KH&HTQT

09h00 - 11h00

Buổi thảo luận chuyên đề “Best applied ICTs practices and Critical factors affected Success of ICTs and IS plan/strategy” và “Current trend of applying ICTs into business” giữa giảng viên trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh) và giảng viên Khoa Thống kê - Tin học, trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

- Ông Christopher Paul Russell, Trưởng Khoa Kế toán, Kinh tế và Tài chính;

- Giảng viên Khoa Thống kê - Tin học;

- Giảng viên có quan tâm.

 

Văn phòng Khoa Thống kê - Tin học

Trưởng Khoa Thống kê -

Tin học

10h00

Làm việc với Trường ĐHNN về chương trình đào tạo tiếng Nhật

- Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh
- Đại diện Phòng Đào tạo

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

14h00 – 15h00

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy và BTV Công đoàn Trường

Như bên

Phòng họp giao ban

Bí thư Đảng ủy Trường

14h00

Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan ngành Kinh tế phát triển cho NCS Nguyễn Đăng Đức K30

Theo Quyết định

Phòng E205

Chủ tịch

Hội đồng

15h00 – 16h00

Họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy và BTV Đoàn TNCS HCM Trường

Như bên

Phòng họp giao ban

Bí thư

Đảng ủy Trường

NĂM – 23/03

8h00

Họp giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II, năm học 2016- 2017

- ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Ban ĐBCLGD; Đại diện Lãnh đạo Ban ĐT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH (Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn); Trưởng phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng phụ trách;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Tổ KT&ĐBCLGD.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Đoàn Quang Vinh

8h00

 

Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn

CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu.

Phòng 302 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

08h00 - 11h00

Buổi nói chuyện chuyên đề về

“Phân tích kinh doanh”.

- Ông Christopher Paul Russell, Trưởng Khoa Kế toán, Kinh tế và Tài chính, trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh);

- Giảng viên và Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh và các Khoa khác có quan tâm.

Phòng E205

Trưởng Phòng KH&HTQT

09h00 - 11h00

Buổi giao lưu với sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã hoàn thành chương trình trao đổi tại trường Đại học Cardiff Metropolitan.

- Ông Chris Kelly, Chuyên viên truyền thông quốc tế;

- Bà Nguyễn Thu Hương, đại diện trường ĐH Cardiff Metropolitan tại Việt Nam;

- Đại diện Phòng KH&HTQT;

- Sinh viên Phan Minh Thư, Ngô Nguyễn Phương Thảo;

- Sinh viên có quan tâm.

Hội trường E

Trưởng Phòng KH&HTQT

9h00

(Cả ngày)

Phiên họp khởi động Dự án Quản trị

Chiến lược Nguồn nhân lực cho các

Đại học Đông Nam Á (HR4ASIA)

(Ngày 23, 24/3/2017)

- ĐHĐN: Ban điều hành Dự án; Tổ giúp việc dự án;

- Đại diện 11 trường tham gia dự án.

Phòng 909

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng

Ban điều hành Dự án

10h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường

Như trên

Phòng họp giao ban

Chủ tịch

Công đoàn Trường

13h30

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

15h00

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch HSV ĐHĐN

15h30

Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN

Như bên

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

SÁU - 24/03

8h00

Họp Ban tổ chức lớp bồi dưỡng

Giảng viên theo đề án 2020 năm 2017

Theo QĐ số 823/QĐ-ĐHĐN

ngày 13/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

8h00

Họp bàn về công tác lưu trữ luận văn,

luận án tốt nghiệp sau đại học

- ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; đại diện lãnh đạo Ban ĐT; Giám đốc Trung tâm TTHL;

- Các Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN: Phụ trách Thư viện; đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Đoàn Quang Vinh

9h00 - 10h00

Làm việc với Đoàn trường Đại học Cardiff Metropolitan (Anh) về các chương trình hợp tác giữa hai trường.

- Ông Christopher Paul Russell, Trưởng Khoa Kế toán, Kinh tế và Tài chính;

- Ông Chris Kelly, Chuyên viên truyền thông quốc tế;

- Bà Nguyễn Thu Hương, đại diện trường ĐH Cardiff Metropolitan tại Việt Nam;

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Phòng KH&HTQT.

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

14h00

Họp Hội đồng xét duyệt danh mục

đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2017:

Hội đồng Kinh tế

Theo QĐ số 730/QĐ-ĐHĐN

ngày 06/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội đồng

14h00

Tiếp cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức có nhu cầu.

Phòng

Giám đốc

Giám đốc ĐHĐN

BẢY - 25/03

Cả ngày

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ các ngành Kinh tế phát triển, Tài chính - Ngân hàng, Triết học

Theo Quyết định

(- Ngành Kinh tế phát triển: phòng D201;
- Ngành Tài chính - Ngân hàng: phòng D202, D203;
- Ngành Triết học: phòng D205.)

Như bên

Các Chủ tịch Hội đồng

CN – 26/03

Cả ngày

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển, Tài chính - Ngân hàng, Triết học

Theo Quyết định

(- Ngành Kinh tế phát triển: phòng D201;
- Ngành Tài chính - Ngân hàng: phòng D202, D203;
- Ngành Triết học: phòng D205.)

Như bên

Các Chủ tịch Hội đồng

14h00

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường ĐHKT - ĐHĐN lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Khách mời;

- Hội Cựu chiến binh Trường ĐHKT – ĐHĐN.

Hội trường E

Chủ tịch Hội CCB Trường

                                                                                                                                                                                          

 paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin