DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2016 - 2017

10/03/2017

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017

Năm học 2016 - 2017

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 13/03

8h00-11h30

Buổi báo cáo chuyên đề về Marketing & Communication do Tổ chức World University Service of Canada tổ chức

Chủ đề: “Social Media Management for Youth Engagement”

Người thuyết trình: Genevieve Hill

Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm

Hội trường E

Phòng KH&HTQT

13h30 - 16h10

Buổi nói chuyện chuyên đề, trao đổi học thuật giữa Giảng viên Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Westphalian (Đức) và giảng viên Khoa Thương mại trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

- GS. Katrin Margaret Hansen, Phó Hiệu trưởng;

- Giảng viên Khoa Thương mại và các Khoa khác có quan tâm.

 

Phòng D401

Trưởng Khoa Thương mại

13h30 - 16h10

Buổi giảng dạy chuyên đề của Giảng viên Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Westphalian (Đức)

- GS. Verena Richelsen, Trưởng Khoa Marketing;

- Đại diện Khoa Marketing;

- Sinh viên Khoa Marketing.

Phòng D102

Trưởng Khoa Marketing

14h00-17h00

Buổi báo cáo chuyên đề về Soft Skills do Tổ chức World University Service of Canada tổ chức

Chủ đề: “Presentations and Public Speaking”

Người thuyết trình: Jessica Barrett

Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm

Hội trường E

Phòng KH&HTQT

BA – 14/03

8h00-11h30

Buổi báo cáo chuyên đề về Marketing & Communication do Tổ chức World University Service of Canada tổ chức

Chủ đề: “Storytelling, Content Development”

Người thuyết trình: Genevieve Hill

Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm

Phòng G102

Phòng KH&HTQT

8h00-10h15

Buổi báo cáo chuyên đề về Strategic Planning & Business Development do Tổ chức World University Service of Canada tổ chức

Chủ đề: “Business Development (Start – Up)”

Người thuyết trình: Nik Krushnisky

Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm.

Hội trường E

Phòng KH&HTQT

8h50

Làm việc với

Lãnh đạo các trường đại học Đài Loan

- ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Trưởng Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban ĐT, Ban CTHSSV, Ban ĐBCLGD, Ban KHCN&MT, Ban KHTC, Khoa GDTC, Khoa ĐTQT, Khoa Y-Dược;

- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh), Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng Phụ trách; TS. Đặng Đức Long; TS. Trần Mạnh Hùng;

- Phân hiệu Kon Tum: Đại diện: Ban Giám đốc, Lãnh đạo Phòng KH,SĐH&HTQT.

- Mời các Tiến sĩ tốt nghiệp từ Đài Loan (không có giờ lên lớp).

Hội trường

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.
Đoàn Quang Vinh

10h30-12h30

Buổi báo cáo chuyên đề về Strategic Planning & Business Development do Tổ chức World University Service of Canada tổ chức

Chủ đề: “Strategic Planning (Start-Up)”

Người thuyết trình: Tim Cyr, Nik Krushnisky

Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm

Hội trường E

Phòng KH&HTQT

14h00-17h00

Buổi báo cáo chuyên đề về Soft Skills do Tổ chức World University Service of Canada tổ chức

Chủ đề: “Goal – Setting and Staying on track”

Người thuyết trình: Jessica Barrett

Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm

Hội trường E

Phòng KH&HTQT

16h00

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Tài chính:

Chủ đề: “Access to finance, working capital management and company value: Evidences from Brazilian companies listed on BM&FBOVESPA”

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Nhã Uyên

- Giảng viên Khoa Tài chính;

- Giảng viên, NCS, học viên cao học và sinh viên có quan tâm.

Phòng E205

Trưởng

Nhóm đọc Khoa Tài chính

TƯ - 15/03

8h00

Hội thảo với chủ đề “Chia sẻ về huy động và quản lý tình nguyện viên Uniterra một cách hiệu quả”

(ngày 15, 16/3/2017)

Trường ĐHKT, Trường ĐHNN, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Các giảng viên đã đăng ký tham dự.

 

Phòng họp của DANUSTA

05 Quang Trung, Tp.ĐN

Điều phối viên quốc gia

Tổ chức WUSC

8h00

Họp AUN - Nhóm 2 - Ngành Quản trị kinh doanh

 

- Trưởng Khoa QTKD;

- Ban Thư ký và thành viên nhóm 2.

Văn phòng Khoa QTKD

Trưởng Khoa QTKD

13h30 -14h30

Họp BTV Đảng ủy Trường

Như bên

Hội trường E

Bí thư Đảng ủy Trường

13h30 - 15h30

Buổi nói chuyện chuyên đề, trao đổi học thuật giữa Giảng viên Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Westphalian (Đức) và giảng viên Khoa Marketing trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

- GS. Verena Richelsen, Trưởng Khoa Marketing;

- Giảng viên Khoa Marketing và các Khoa khác có quan tâm.

Phòng E204

Trưởng Khoa Marketing

14h30 -15h30

Họp Đảng ủy Trường mở rộng

- Đảng ủy viên;

- Bí thư các Chi bộ

- BTV Đoàn Trường;

- Bí thư Liên Chi đoàn.

Hội trường E

Bí thư Đảng ủy Trường

15h30

Họp thông qua Đề án quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ, viên chức giai đoạn

2017 - 2020

Theo Quyết định số 534/QĐ-ĐHKT ngày 10/03/2017 của Trường Đại học Kinh tế

Hội trường E

Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

15h30 - 17h00

Buổi làm việc với Đoàn trường Đại học Khoa học Ứng dụng Westphalian (Đức) về các chương trình hợp tác giữa hai trường.

- GS. Katrin Margaret Hansen, Phó Hiệu trưởng;

- GS. Verena Richelsen, Trưởng Khoa Marketing;

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Khoa Thương mại, Khoa Marketing;

- Đại diện Phòng Đào tạo, Đại diện Phòng KH&HTQT;

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

16h00

Sinh hoạt học thuật của Khoa QTKD:

Báo cáo tiểu luận tổng quan

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Thái Thịnh và Phạm Thị Hoàn Nguyên

Giảng viên khoa QTKD

Phòng D403

Trưởng Khoa QTKD

NĂM – 16/03

10h00

Làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ về chương trình đào tạo tiếng Nhật

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện phòng Đào tạo.

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

16h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông marketing

Theo Quyết định

Phòng E205

Chủ tịch

Hội đồng

SÁU - 17/03

8h00 – 10h15

Buổi báo cáo chuyên đề về Restaurant Operations do Tổ chức World University Service of Canada

tổ chức

Chủ đề: “Food Hygiene Best Practices”

Người thuyết trình: Gabrielle Helal

Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm

Hội trường E

Phòng KH&HTQT

8h00

Hội nghị giao ban của 03 đại học vùng

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, CSVC;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng.

Đại học

Thái Nguyên

Bộ trưởng

Bộ GD&ĐT

10h30 – 12h30

Buổi báo cáo chuyên đề về Restaurant Operations do Tổ chức World University Service of Canada

tổ chức

Chủ đề: “Restaurant Customer Service”

Người thuyết trình: Alice - Rose Mick

Giảng viên và sinh viên trong trường có quan tâm

Hội trường E

Phòng KH&HTQT

14h00 – 15h00

Làm việc với Đại diện Trường ĐH Quốc gia Cheung Kung – Đài Loan (NCKU)

- Giáo sư Chen, Jeng-Chung Hiệu trưởng Học viện Quản lý Quốc tế- NCKU;

- TS. Hui Ching Weng, Trưởng bộ phận Sinh viên Quốc tế - Phòng Hợp tác Quốc tế - NCKU;

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên.

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

 

15h15 – 17h00

Buổi giới thiệu học bổng của Trường ĐH Quốc gia Cheung Kung - Đài Loan (NCKU) dành cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế

- Giáo sư Chen, Jeng-Chung, Hiệu trưởng Học viện Quản lý Quốc tế- NCKU;

- TS. Hui Ching Weng, Trưởng bộ phận Sinh viên Quốc tế - Phòng Hợp tác Quốc tế - NCKU;

- Đại diện: Phòng KH&HTQT, Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên

- Các giảng viên có quan tâm;

Hội trường E

 

BẢY - 18/03

7h45

Workshop "Doanh nghiệp Startup - Tổng quan và cơ hội thực tập"

- Đại diện một số doanh nghiệp startup tại ĐN;

- Thí sinh tham dự cuộc thi startup Intern;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Hội trường E

Trưởng Khoa QTKD

9h00

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐHĐN, ĐH Nice Sophia Antipolis, Pháp và Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF)

- Đại diện Bộ GD&ĐT Việt Nam;

- Đại diện Bộ GD Pháp;

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHCN&MT, HTQT, KHTC; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh); Đại diện Lãnh đạo Khoa tiếng Pháp (Trường ĐHNN);

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện Trưởng phụ trách;

- Nhóm Nghiên cứu IoTiA (E-health cũ);

- Đại học Côte d'Azur;

- Đại học Nice - Sophia Antipolis;

- Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF).

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

CN – 19/03

Sáng 7h30

Chiều 13h30

 

 

 

Ngày Hội Mở (Open day)

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu; ĐTN, Hội SV; Lãnh đạo các phòng/ khoa/ bộ môn; Giảng viên/ cán bộ PTN, TH/ Xưởng;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT, các trường THPT;

- Thầy, cô giáo, học sinh trường THPT và phụ huynh;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường Khu F

Tr.ĐHBK

Hiệu trưởng

Trường ĐHBK

                                                                                                                                                                                          

 paykasa bozdurma
instagram takipçi satın al
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort
ankara escortlar

antalya escort

izmir escort
alanya escort
side escort konyaalti escort kadik�y escort gaziantep escort