DHKT

Hướng dẫn Quy trình hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp - Học kỳ II, năm học 2014-2015

06/05/2015

QUY TRÌNH hoàn thành THỦ TỤC TỐT NGHIỆP học kỳ II, năm học 2014-2015
=============
I/ ĐĂNG KÝ xét công nhận tốt nghiệp
- Bước 1: đăng ký online trên daotao.due.udn.vn => Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp

Thời gian: Từ ngày 11/05/2015 đến ngày 17/05/2015

Cách đăng ký: click vào các ô => click "Cập nhật"
Đối tượng: Những sinh viên có nguyện vọng được xét tốt nghiệp trong đợt này
- Bước 2: sinh viên in Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

II. HOÀN THÀNH THANH TOÁN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP

- Bước 1: Sinh viên IN và điền đầy đủ thông tin sinh viên vào Phiếu thanh toán ra trường (dowload mẫu tại đây hoặc http://due.udn.vn => Dịch vụ & Hỗ trợ => Hướng dẫn-Thủ tục-Quy trình => Các mẫu văn bản để hoàn thành thủ tục tốt nghiệp)

- Bước 2: SV Đem phiếu thanh toán ra trường đến xin xác nhận hoàn thành việc trả sách tại Thư viện. (Lưu ý: SV đem theo thẻ SV)

- Bước 3: SV Nộp Phiếu thanh toán ra trường tại Phòng CTSV (trước ngày 20/5/2015) => Phòng CTSV tập hợp toàn bộ Phiếu thanh toán gửi Phòng Kế hoạch-Tài chính xác nhận hoàn thành việc nộp học phí

III/ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP, bao gồm:
1/ Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp;
2/ Bản photocopy có công chứng + Bản gốc các chứng chỉ sau:
2.1/ Chứng chỉ Giáo dục thể chất;
2.2/ Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng;
2.3/ Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Chứng chỉ B1, Bảng điểm/Chứng chỉ Toeic, Toefl, Ielts,....)
* Lưu ý:
Đối với SV không học/không thực tập trong học kỳ 2 thì Hồ sơ có thêm "Bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú"

- Thời gian nộp HỒ SƠ: trước 20/05/2015.
- Địa điểm nộp HỒ SƠ: Khoa quản lý sinh viên
Nhà trường chỉ thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp đối với những sinh viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ

Chi tiết: http://due.udn.vn/…/thongbao/thongbaochitiet/id/2149/bid/456
************************************
IV/ RÚT HỌC PHẦN TỰ CHỌN
- Đối tượng: sinh viên có tổng số tín chỉ tích lũy > 125 tín chỉ do đã đăng ký "số tín chỉ tự chọn" nhiều hơn quy định.
=> có thể đề nghị được rút bớt các học phần tự chọn để có kết quả học tập toàn khóa tốt hơn.
- Cách thức: Sinh viên làm đơn và gửi về phòng Đào tạo (bộ phận chính quy).
- Thời gian: trước 15h00 ngày 05/06/2015.
Chi tiết: http://due.udn.vn/…/thongbao/thongbaochitiet/id/2148/bid/456
*************************************
V/ CẤP BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA
- Sinh viên tốt nghiệp: được cấp miễn phí 01 Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Việt.
Để thuận lợi cho sinh viên trong việc chuẩn bị hồ sơ xin việc và sử dụng trong các mục đích khác, theo nhu cầu đăng ký của sinh viên, Nhà trường sẽ cấp thêm (có thu phí):
- Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Việt.
- Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Anh.
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học
- Thời gian đăng ký: từ ngày 20/05/2015 đến hết ngày 31/05/2015.
- Địa điểm đăng ký + nộp phí: phòng Đào tạo
- Thời gian nhận: Bảng kết quả học tập toàn khóa, Bảng sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ chuyển cho sinh viên sau Lễ trao bằng tốt nghiệp (qua Lớp trưởng)
Chi tiết: http://due.udn.vn/…/thongbao/thongbaochitiet/id/2147/bid/456