DHKT

Học bổng KPMG EMPOWERMENT 2020 dành cho SV khóa 46K

11/11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TRUNG TÂM HTSV & QHDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO HỌC BỔNG

Học bổng KPMG EMPOWERMENT 2020 của công ty Kiểm toán KPMG dành cho SV khóa 46K

 

          Được thành lập vào năm 1994, KPMG là công ty dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam với văn phòng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Với hơn 1,000 nhân viên tại Viêt Nam, KPMG tự tin về khả năng cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế như: Kiểm Toán, Thuế & Pháp Luật, Tài Chính, Tư Vấn.

"Empowerment Scholarship 2020" là một trong những dự án xã hội của KPMG's Corporate Citizenship với mục đích hỗ trợ các sinh viên nghèo, giúp các em vượt qua khó khăn để có thể tiếp tục con đường học vấn và chạm tới ước mơ của mình.

I/ Số lượng, giá trị học bổng:

-         Số lượng: 02 suất

-         Giá trị mỗi suất là 15.000.000 đồng (sẽ chia nhận 2 đợt trong năm học)

II/ Các tiêu chí lựa chọn: 

ü  Sinh viên năm nhất (khóa 46K) có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo) nhưng vẫn có kết quả học tập tốt (điểm cao đầu vào) và có tinh thần vươn lên trong học tập.

ü  Sinh viên học một trong các chuyên ngành: Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Luật.

ü  Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo (có sổ hộ nghèo xác nhận của địa phương)

III/ Hồ sơ học bổng bao gồm :

1.      01 Bản photo Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương;

2.      01 Đơn đăng ký học bổng: theo mẫu, SV nhận “đơn đăng ký học bổng” theo một trong các cách sau:

-         Nhận trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ SV & QHDN ;

-         dowload trên bài thông báo về học bổng tại website của Nhà trường www.due.udn.vn

-         download theo link tinyurl.com/hocbongKPMG2020

IV/ Cách thức nộp hồ sơ:

-         Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 11h00 thứ Ba, ngày 17/11/2020 (giờ hành chính)

-         Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (khu giảng đường C)

-         Nhà trường sẽ xét chọn 05 hồ sơ tốt nhất gửi KPMG xét chọn 02 hồ sơ để trao học bổng. 

-         Kết quả xét chọn của KPMG là kết quả chính thức

Trên đây là thông báo về học bổng của công ty KPMG. Kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi đến các em sinh viên khóa 46K được biết và kịp thời nộp hồ sơ học bổng "Empowerment Scholarship 2020".

Trân trọng!

                                                                                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM