DHKT

Hội trại truyền thống "Color Run" khoa Kinh tế 2019 và chung kết Mr. Kinh tế

23/04/2019

Sau 2 ngày diễn ra hội trại " COLOR RUN " và đêm chung kết MR Kinh Tế, chương trình đã đem đến cho tất cả các trại sinh thêm một kỉ niệm đáng nhớ của thời sinh viên, chương trình đã trở thành nơi để gắn kết tất cả các thành viên trong Khoa Kinh tế lại với nhau không những thế còn tạo ra những sân chơi vô cùng bổ ích cho các trại sinh

Hội trại đã tìm ra những cá nhân cũng như tập thể xuất sắc nhất của chương trình:

Giải nhất trại: chi đoàn 42K04

Giải Quán quân MR Kinh Tế 2019: Nguyễn Minh Huy chi đoàn 44K20.1
Giải Á Vương 1 MR Kinh Tế 2019: Trần Ngọc Anh Vũ chi đoàn 44K04
Giải Á Vương 2 MR Kinh Tế 2019: Nguyễn Minh Quang chi đoàn 43K04
và còn nhiều giải phụ khác

Xin chúc mừng tất cả các đơn vị! 
Sau tất cả BTC xin dành lời cảm ơn đến các thầy cô, các khách mời đã đến dự đêm hội trại cùng chi đoàn các lớp, MC Văn Trung và MC Thaí Hà đã dành thời gian để dẫn chương trình MR Kinh Tế và tất cả các thành viên của Khoa Kinh Tế !!!!

Đây thật sự là chương trình được đóng góp công sức của tất cả mọi người, mọi sự thiếu sót trong quá trình diễn ra BTC mong được sự góp ý của tất cả mọi người, một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

Hãy cùng nhìn lại một vài khoảnh khắc tuyệt vời của chương trình. Tổng hợp ảnh và sự kiện chi tiết: https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNV9mxJDEIy2iLw4DJP7Eti0H9PofilATusTyi55xovyH3~%3BDMY7tX2e~%3BLcnyHSUkLT1yNOwBD6M~_Q9Vnq1~_meoI8~%3BjRDJkcsTmOMen7Hq0NcqKbEgdhJht0sjnUeUbomal1ezjKkL8Gg0~_hg2pSjRmWyXdX~_vmQg95Bmnn~_D191CaNQKdFxEIRolu2D8pabI4stH5puAOQE6B0QGi2EEbUoE5DoYq1MWkA9btE5SSND~%3BUGle3r0R5AzGiwM6jHNpYXhiSmZ3i5wuF0hmPIMYxvyrJALHoRS0WV1qABrdunsVswFPGwMXh~_7IO5Q32c0UdQH5DUKUoqc7ilpNrteXyN3XuBR21jLQNQENOUyUEqZ7jDHBGF4YqiOzFyYA69wKNokGksqcLTMOhKqmwEw7Jl6EMPDY0QSYYokmps0iuAUCiHmzncUoU9SuZmZ9pMu1TWnSrUemXOehRRt0GdmMpsQ5KXOwZuZcaMrxy~%3B5n7cpsegrt~_0wz6prMmhzFGC1vUTrk9ZZx8Jg8rX2MxS1Okd1AnyNTDnuczdodJJZcmEGENm1TO~_KwXBGKtcH9SbqDfuaRD1ljlsnKV1ZMl9yTuSEvZhF8N5ELHZyiKVirKXGrs9VT6PQUyJ2AG3IeQ27uzcXro4AvZ1j2N4436o63qcR2WdBShO4CjJQhhnEJOgx9Agh4Y5W8cY0jCQl4jpQ9jHmbMle7biONZU9nxGyPTxJa13taXYaQzqfljFbAwcbh4tFVapM7MEp52yRcRakeOPYZIWk~_pgqpxFawy~%3BkFKIzohpSb5Vj~_qkIeCx16HkRspp1V~_V7MmRmyNHY0GNZcsZj2DSKZsMkRiPr0qjjz0X2XZeWdtps83HwBwQbvQKt9Tv85A9wSU9re96lMqd8ddgoSnn9tkc5ujU9hEvu~_9cRKwcSvpMUmIK5syDOUIm6WLqgU5j38onDBiUrVdMjsXDasq2sHWd1nc4HTykSOU1eJzaHAJM~_elUejE~_VYgCz7Col0OnEfTwQlKNTeo~_rZNbf19K7z3cPhxnPCLJXA6VTgOudty92o859NEs61O2Wfa9fXh1N8cQFSTKczy2SpkBMd9LV4YLY~_ZkH6~_YmXP8kbZxPcwTVO57W2bD7X5ulFqDhtxOtQWok5d3pl8fBOhtLlAn~_~_0w7CdLWQCgFAKUBY~_k6IaoIlFW05gxB96oiCKEBx436DHb4N82ZI~%3BouIQJCON3LU3OM1TLZ4iGoWQN8lq3E~%3B0zeL8Vi~%3BsTv4njg9XC1kPf03hy77qJ2mvdyutnwC~_1~_J1gE7n1QlRYZfpQ9uHvKajezx6T89ajWg6T9nkGczZmAgOTSsJwkgZ8W9r9EWViit72zTYxQ1kXGvC1ZfG7pw~_g13rUZevvf1S13vUwR8geR5Pz1qNafuth8sZ9jfV6aGF8D6FHjsf2oY2y3URdAqgzKe7Yy7F4CK6UXaXBEKLFPgxlQ1j26fQhtkQBM7X9crT5MH7fAkIIISlXsp8OD3eSbRDAZVkoOTVIg8WgTjwUZB9dsnXY9~%3BMZoLGsIi8JXpqNnWndtg9Xhz50y~_KPwfsXSYBkEPsg1On0MgSbbffT2AUe~_zn6Zhkqiam9z~%3B33j4z6CIC8T6OJzkbVt1FlgJAKUrxAVt8S3sCacudcgEcE1~_MAMbs0RE7Z3x3rHjkY5aD4Trbap7EbxzFtj2P3rEcKczSqhNMD59PuV2WYi485HfETD4kJUWrMh~_zeEJ9ZlLO4zrTfMUiw307U887J~_bidKlTyMRy2qqDBxsC9DVQ5Uv8BVnp2Cg~-~-.bps.a.2640144012718462&type=1&__xts__[0]=68.ARD09uHdACRzk2e3Ay6EEZWTGlKWRVZPWzz_sfCVmBJk--Ym82EVN6L8v-nXEFBX-RaI8rFTd_X5sHc6whDmlr6RyGahawMvt778zUaQmPrxSjUiBXuu8iW7IufqTbuCQXjnm9GHCXRtr2JAAAeBD-R9yThADAIdMs2PhnjYz8fmTYdScONKYC-PqU5sbV7B7uSs8KcTkIAm1QO72Q2Vu4XHTvm0MiZ6_c5zvRu5JO8N1n5WQ2myhL0OlAcm0J3XmB9rn0-cWPFs1Hydft6a2AhhU5QUw9W_r5vLdoo_yrC_5Impuzj0WfWRFvJVOqn9GAeTTr-dOdtRxs03uKR79exDWis2drFmXe50PuTghn-Ip08S6X8fR-sVT7Q1K-qm2mjI98Uss8EDufHy_oLtsEUWwzmW8q8wQx2PDOZtXGj1V5fCzDxPYpYXo6H3aNVHCJdAHVVrL6mN_ITzN0_m&__tn__=HH-R