DHKT

Kết nối cựu sinh viên

 • Ông Nguyễn Viết Nghĩa

    29/08/2021

  Ông Nguyễn Viết Nghĩa
  Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Tập đoàn NIC

 • Ông Lê Ngọc Tuấn

    12/08/2021

  Ông Lê Ngọc Tuấn
  Cựu sinh viên lớp 84K4, niên khóa 1984-1988
  Chức vụ hiện tại: Chủ tịch UBND Tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Ông Nguyễn Hồng Sinh

    12/08/2021

  Ông Nguyễn Hồng Sinh
  Cựu sinh viên lớp 90K4, niên khóa 1990-1994
  Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

 • Bà Võ Thị Phương Ly

    14/05/2015

  Bà Võ Thị Phương Ly
  Cựu sinh viên lớp 25K4.2, niên khóa 1999-2003
  - Nơi công tác: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng
  - Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý khoa học

1