DHKT

Cựu sinh viên

 • TỌA ĐÀM DOANH NGHIỆP VÀ KẾT NỐI CỰU SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ

    22/12/2022

  Thời gian: 7h30 sáng thứ Bảy, ngày 24/12/2022 Địa điểm: Phòng E101, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Nhằm kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên ngành Kinh tế, cũng như lấy ý kiến của các bên liên quan để rà soát, cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn, sắp tới, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi "Tọa đàm doanh nghiệp và Kết nối cựu sinh viên Ngành...

 • Ông Nguyễn Viết Nghĩa

    29/08/2021

  Ông Nguyễn Viết Nghĩa
  Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Tập đoàn NIC

 • Ông Lê Ngọc Tuấn

    12/08/2021

  Ông Lê Ngọc Tuấn
  Cựu sinh viên lớp 84K4, niên khóa 1984-1988
  Chức vụ hiện tại: Chủ tịch UBND Tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 - 2026

 • Ông Nguyễn Hồng Sinh

    12/08/2021

  Ông Nguyễn Hồng Sinh
  Cựu sinh viên lớp 90K4, niên khóa 1990-1994
  Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

<< 1 2 3 > >>