DHKT

 • Lịch sử hình thành khoa Kinh tế

  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

  Năm 1975 sau ngày giải phòng Miền Nam, bộ môn Kế hoạch - Thống kê trong Khoa Thống - Kế - Tài của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng được thành lập, đây là Bộ môn tiền thân của khoa Kinh tế.

  Năm 1985, Bộ môn được tổ chức lại thành tổ bộ môn Kinh tế tổng hợp, sinh hoạt trong khoa Kinh tế Nghiệp vụ, thuộc Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

  Cuối năm 1995 Khoa Kinh tế được thành lập, là một khoa độc lập của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà Nẵng.

  Đến nay Khoa Kinh tế là một trong 12 khoa của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, uy tín và danh tiếng về Kinh tế Phát triển của Khoa đã được khẳng định và có chỗ đứng trên thị trường lao động. Khoa Kinh tế có trọng trách đào tạo cử nhân của 4 chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư; hai ngành cao học – Thạc sĩ Kinh tế phát triển và Thạc sĩ Quản lý nhà nước về Kinh tế; đào tạo Tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển.


  Hiện nay Khoa có 20 cán bộ giảng viên trong đó có 1 GS, 1 PGS, 8 TS, 9 Thạc sĩ và 01 NCS nước ngoài.