DHKT

  • Thông điệp Trưởng khoa



    TS. Lê Bảo

    "Khoa Kinh tế với bề dày phát triển trong 40 năm qua đã đào tạo và cung cấp cho xã hội các nhà lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực thi chính sách cũng như các nhà nghiên cứu; đóng góp to lớn cho phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sinh viên của khoa hiện đang làm việc trong các tổ chức kinh tế, xã hội từ trung ương đến cấp cơ sở ở khắp các địa phương trên cả nước; trong đó có rất nhiều người đã thành đạt và đang giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao.Tiếp nối truyền thống của khoa, chúng tôi sẽ chào đón tất cả những ai có đam mê trở thành các nhà lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và mang đến cho các bạn một môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, giúp các bạn nuôi dưỡng niềm đam mê, phát triển tài năng. Đến với ngôi nhà chung khoa Kinh tế các bạn sẽ được sống trong môi trường năng động, thân thiện và tôn trọng các giá trị cá nhân. Thành công của các bạn trong tương lai chính là thành công của chúng tôi"