DHKT

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  Hiện nay khoa Kinh tế có 20 giảng viên trong đó có 1 Giáo sư, 1 Phó giáo sư, 10 Tiến sĩ và 10 Thạc sỹ (trong đó, có 02 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh).

  TS. LÊ BẢO

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng

  Email:lebaoktdn@gmail.com

  Lý lịch khoa học

  Trưởng Khoa

  GS.TS. VÕ XUÂN TIẾN

  Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp

  Tiến sĩ tại Trường ĐH Tổng hợp Craxnodar (Liên Xô)

  Email:vxtien01@yahoo.com.vn

  Lý lịch khoa học

   

  PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH

  Giảng viên cao cấp

  Tiến sĩ tại Trường Kinh tế quốc dân Odessa (Ukraine)

  Email:binhbq@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TS. NINH THỊ THU THỦY

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng

  Email:thuyntt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TH.S NGUYỄN THÀNH LONG

  Giảng viên chính

  Thạc sĩ tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội

  Email:longnt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TH.S HUỲNH VIẾT THIÊN ÂN

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Thạc sĩ tại Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

  Email:thienandn@gmai.com;anhvt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TH.S ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG

  Giảng viên chính

  Thạc sĩ tại Chương trình hợp tác Việt Nam-Hà Lan, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

  Email: chuongon@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Trưởng phòng

  Thanh tra pháp chế

  TH.S TRẦN THỊ THÚY NGỌC

  Giảng viên

  NCS tại Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng

  Email:ngocttt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

   

  TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại trường đại học Liege (Vương quốc Bỉ)

  Email:thaonguyen@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

     Phó Trưởng Khoa

  TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Đại học Pécs (Hungary)

  Email:ha.ntt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Tổ trưởng Tổ bộ môn

  Kinh tế học

  TH.S TRẦN ĐĂNG NHÂN

  Giảng viên

  NCStại Viện Công nghệBhubaneswar(Ấn Độ)

  Email:nhantran@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TH.S ĐẶNG THỊ HỒNG DÂN

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Trường Đại học Dayeh (Đài Loan)

  Email:dandth@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học