DHKT

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  Hiện nay khoa Kinh tế có 20 giảng viên trong đó có 1 Giáo sư, 1 Phó giáo sư, 11 Tiến sĩ và 9 Thạc sỹ (trong đó, có 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh).

   


  TS. LÊ BẢO

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng

  Email: lebaoktdn@gmail.com

  Lý lịch khoa học

  Trưởng Khoa

  GS.TS. VÕ XUÂN TIẾN

  Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp

  Tiến sĩ tại Trường ĐH Tổng hợp Craxnodar (Liên Xô)

  Email: vxtien01@yahoo.com.vn

  Lý lịch khoa học


  PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH

  Giảng viên cao cấp

  Tiến sĩ tại Trường Kinh tế quốc dân Odessa (Ukraine)

  Email: binhbq@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TS. NINH THỊ THU THỦY

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng

  Email: thuyntt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TH.S NGUYỄN THÀNH LONG

  Giảng viên chính

  Thạc sĩ tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội

  Email: longnt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TH.S HUỲNH VIẾT THIÊN ÂN

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Thạc sĩ tại Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

  Email: thienandn@gmai.com;anhvt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TH.S ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG

  Giảng viên chính

  Thạc sĩ tại Chương trình hợp tác Việt Nam-Hà Lan, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

  Email: chuongon@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Trưởng phòng

  Thanh tra pháp chế

  TS. TRẦN THỊ THÚY NGỌC

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng

  Email: ngocttt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại trường đại học Liege (Vương quốc Bỉ)

  Email: thaonguyen@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  Phó Trưởng Khoa

  TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Đại học Pécs (Hungary)

  Email: ha.ntt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Tổ trưởng Tổ bộ môn

  Kinh tế học

  TH.S TRẦN ĐĂNG NHÂN

  Giảng viên

  NCS tại Viện Công nghệBhubaneswar(Ấn Độ)

  Email: nhantran@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TH.S ĐẶNG THỊ HỒNG DÂN

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Trường Đại học Dayeh (Đài Loan)

  Email: dandth@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TH.S NGUYỄN DANH KHÔI

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright

  Email: khoind@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Phó Trưởng Khoa

  TH.S TRẦN THỊ HOÀNG YẾN

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Trường ĐH Tổng hợp quốc gia Belarus (Belarus)

  Email: yentth@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TS. LÊ MINH HIẾU

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (Belarus)

  Email: lmhieuktdn@gmail.com;hieulm@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TS. NGUYỄN TRƯỜNG MINH

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại Trường Đại học RMIT Melbourne (Úc)

  Email: minhnt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Bí thư LCĐ Khoa

  TS. LÊ TRUNG HIẾU

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại LB Nga

  Email: hieult@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Giáo vụ sau đại học

  TS. ĐẶNG THỊ TỐ NHƯ

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại Trường ĐH Grenoble Aples (Pháp)

  Email: nhudtt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Chủ tịch công đoàn bộ phận

  TH.S TRẦN KHÁNH LINH

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Đại học Hull (UK)

  Email: linhtk@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  TH.S NGUYỄN MẠNH HIẾU

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Đại học New England (Úc)

  Email: hieunm@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học


  CN. NGUYỄN THỊ KIM HOÀ

  Thư ký và giáo vụ đại học