DHKT

 • Đội ngũ nhân lực

  Hiện nay đội ngũ Khoa Kinh tế gồm có 20 giảng viên và 01 Thư ký - Giáo vụ đại học. Đội ngũ giảng viên gồm có 11 Tiến sĩ (trong đó có 1 Giáo sư và 1 Phó Giáo sư) và 09 Thạc sĩ (trong đó có 01 NCS tại nước ngoài)

  TS. LÊ BẢO

  Giảng viên cao cấp

  Tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng

  Email: lebaoktdn@gmail.com

  Lý lịch khoa học

  Trưởng Khoa

  GS.TS. VÕ XUÂN TIẾN

  Nhà giáo ưu tú, Giảng viên cao cấp

  Tiến sĩ tại Trường ĐH Tổng hợp Craxnodar (Liên Xô)

  Email: vxtien01@yahoo.com.vn

  Lý lịch khoa học

   

  PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH

  Giảng viên cao cấp

  Tiến sĩ tại Trường Kinh tế quốc dân Odessa (Ukraine)

  Email: binhbq@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   


  TS. NINH THỊ THU THỦY

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Đại học Đà Nẵng

  Email: thuyntt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  Th.S NGUYỄN THÀNH LONG

  Giảng viên chính

  Thạc sĩ tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội

  Email: longnt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  Th.S HUỲNH VIẾT THIÊN ÂN

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Thạc sĩ tại Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

  Email: thienandn@gmai.com; anhvt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  Th.S ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG

  Giảng viên chính

  Thạc sĩ tại Chương trình hợp tác Việt Nam-Hà Lan, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

  Email: chuongon@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Trưởng phòng

  Thanh tra pháp chế

  TS TRẦN THỊ THÚY NGỌC

  Giảng viên chính

  TS tại Trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng

  Email: ngocttt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  Tổ trưởng Tổ bộ môn

  Kinh tế phát triển

  Chủ tịch công đoàn

  bộ phận

  TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại trường đại học Liege (Vương quốc Bỉ)

  Email: thaonguyen@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Phó Trưởng Khoa

  TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Đại học Pécs (Hungary)

  Email: ha.ntt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Tổ trưởng Tổ bộ môn

  Kinh tế học

  Th.S TRẦN ĐĂNG NHÂN

  Giảng viên

  NCS tại Viện Công nghệ Bhubaneswar (Ấn Độ)

  Email: nhantran@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  Th.S ĐẶNG THỊ HỒNG DÂN

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Trường Đại học Dayeh (Đài Loan)

  Email: dandth@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  Th.S NGUYỄN DANH KHÔI

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright

  Email: khoind@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Phó Trưởng Khoa

  Th.S TRẦN THỊ HOÀNG YẾN

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Trường ĐH Tổng hợp quốc gia Belarus (Belarus)

  Email: yentth@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TS. LÊ MINH HIẾU

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (Belarus)

  Email: lmhieuktdn@gmail.com; hieulm@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TS. NGUYỄN TRƯỜNG MINH

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại Trường Đại học RMIT Melbourne (Úc)

  Email: minhnt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  TS. LÊ TRUNG HIẾU

  Giảng viên

  Tiến sĩ tại LB Nga

  Email: hieult@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  Giáo vụ sau đại học

  TS. ĐẶNG THỊ TỐ NHƯ

  Giảng viên chính

  Tiến sĩ tại Trường ĐH Grenoble Aples (Pháp)

  Email: nhudtt@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  Th.S TRẦN KHÁNH LINH

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Đại học Hull (UK)

  Email: linhtk@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾU

  Giảng viên

  Thạc sĩ tại Đại học New England (Úc)

  Email: hieunm@due.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

  CN. NGUYỄN THỊ KIM HOÀ

  Thư ký và giáo vụ đại học