DHKT

 • THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH KON TUM”

  Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum”.

  1. Nội dung của Hội thảo

  - Đánh giá tổng quan về tình hình phát triển kinh tế năm 2023 của tỉnh Kon Tum.

  - Đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

  - Nhận diện cơ hội, thách thức đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

  - Phân tích kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.

  - Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.

  - Phân tích các yếu tố về thể chế, chính sách tác động đến hiệu quả năng lực cạnh tranh.

  - Đề xuất định hướng và hệ thống giải pháp khả thi nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Kon Tum.

  - Các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

  2. Thời gian và địa điểm tổ chức

  - Thời gian: Dự kiến 28/06/2024

  - Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

  3. Thời hạn và địa chỉ gửi bài:

  Địa chỉ gửi bài: bài viết vui lòng gửi về địa chỉ Email: hoithao@due.edu.vn

  Thời gian gửi bài: trước ngày 30/04/2024

  4. Thông tin liên hệ

  Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

  - Bà Trương Thị Kiều Vân. ĐT: 0914364034, Email: ttkvan@kontum.udn.vn

  - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo. ĐT: 0905871166 Email: thaonguyen@due.edu.vn

  Ban tổ chức rất mong nhận được bài tham luận của các nhà khoa học và rất hân hạnh được đón tiếp Quý đại biểu tham dự Hội thảo.

  Trân trọng./.