DHKT

 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Văn phòng Khoa Kinh tế

  Địa chỉ: Phòng 704 - Tòa nhà đa năng - 71 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng

  Điện thoại: 0236. 3836923 

  Email: khoakinhte.contact@gmail.com

  Facebook: https://www.facebook.com/EconomicsDepartmentDUE

  Facebook Liên chi đoàn: https://www.facebook.com/kinhtedn.khoa

   

  Trưởng Khoa

  TS. Lê Bảo

  Điện thoại: 0905.163.256

  Email: lebaoktdn@gmail.com