DHKT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng Khoa Kinh tế

Địa chỉ: Phòng 704 - Tòa nhà đa năng - 71 Ngũ Hành Sơn - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3836923 

Email: khoakinhte.contact@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/EconomicsDepartmentDUE

Facebook Liên chi đoàn: https://www.facebook.com/kinhtedn.khoa

 

Trưởng Khoa

TS. Lê Bảo

Điện thoại: 0905.163.256

Email: lebaoktdn@gmail.com