DHKT

Thông báo: Về việc góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

12/01/2019
 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

Số: /TB-ĐHKT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Kính gửi: Các đơn vị và sinh viên trong toàn trường;

     Thực hiện công văn số 111/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/01/2019 và công văn số 76/ĐHĐN-HSSV ngày 10/01/2019 về việc góp ý Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên trong toàn trường về chủ trương và nội dung xin ý kiến dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi).

Các đơn vị và sinh viên trong toàn trường tham gia góp ý kiến trực tiếp qua form góp ý trên hệ thống trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link:  http://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1404

     Xem một số vấn đề xin ý kiến Luật giáo dục (sửa đổi) tại đây.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTPC.
KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên

 


porno film
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort denizli escort