DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI PHÒNG ĐÀO TẠO

06/09/2021

Kính gửi: Quý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cá nhân


Quý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cá nhân có nhu cầu liên hệ giải quyết công việc với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vui lòng liên lạc qua số điện thoại: 0236 3950 110 (bộ phận Đại học) hoặc 0236 3969 088 (bộ phận Sau Đại học) hoặc Email: daotao@due.edu.vn (Phòng Đào tạo chỉ sử dụng email này trong quá trình xử lý yêu cầu liên hệ công việc).

Trong trường hợp cá nhân không thể liên hệ qua các kênh liên lạc như trên vì lý do khách quan của tình hình dịch bệnh, Quý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cá nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ:

- Bộ phận Chính quy: Cô Bích Trang (0905636568) hoặc Cô Phương Thảo (0969893110)

- Bộ phận Sau Đại học: Thầy Quang Đức (0914525353)

Phòng Đào tạo kính thông tin đến quý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cá nhân có nhu cầu.

Trân trọng!