DHKT

 • Một số kết quả công tác

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng được thành lập vào tháng 7 năm 1975. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã không ngừng vươn lên để trở thành một cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp; một trung tâm nghiên cứu, tư vấn chuyển giao khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
  Đóng góp vào quá trình phát triển của Trường trong suốt 45 năm qua có công lao của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Phòng Đào tạo. Là một trong những bộ phận đầu tiên được thành lập cùng với việc thành lập Trường, Phòng Đào tạo luôn là cơ quan tham mưu tích cực của Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động đào tạo của nhà trường, ở tất cả các trình độ, hệ và loại hình đào tạo. Trong thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện các công việc được giao về công tác đào tạo như tuyển sinh, lập kế hoạch giảng dạy và học tập, đăng ký học, xét tốt nghiệp, …Phòng Đào tạo liên tục nghiên cứu cải tiến trong công tác quản lý, thủ tục cải cách quản lý hành chính để đáp ứng tốt hơn việc hỗ trợ Nhà trường và sinh viên trong quá trình đào tạo và học tập; là địa chỉ  tin  cậy của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên và toàn xã hội.

  Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu về việc liên kết với Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc trong việc đào tạo lưu học sinh Trung Quốc, phòng Đào tạo cùng các Khoa chuyên ngành hoàn thành chương trình đào tạo “2+2” và “3+1” cho sinh viên Trung Quốc theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh Du lịch theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc.

  Đặc biệt, nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lương cao, phòng Đào tạo cũng tham mưu cho lãnh đạo Trường mở chương trình đào tạo chất lượng cao. Cụ thể, năm 2011, Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường đã biên soạn, thông qua Chương trình đào tạo và tổ chức tuyển sinh 03 chuyên ngành chất lượng cao là Kiểm toán, Quản trị tài chính và Ngân hàng. Năm 2015, Nhà trường tuyển sinh đào tạo 7 chuyên ngành chất lượng cao và con số này tăng lên 10 chuyên ngành vào năm 2016.

  Bắt đầu từ năm học 2006-2007, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cho Hệ chính quy. Ban đầu còn gặp rất nhiều khó khăn, lung túng trong việc tổ chức công tác đào tạo, xếp lớp, phân giờ giảng, lập thời khoá biểu và quản lý, đánh giá sinh viên theo quy chế 43/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu Nhà trường cùng với sự nỗ lực không ngừng của anh chị em trong phòng, đến nay công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã được triển khai thực hiện rất thành công tại trường. Trong những năm qua, hàng loạt các quy định về đào tạo tín chỉ đã được xây dựng và ban hành như quy định đăng ký học, quy định rút học phần đăng ký, quy định về tổ chức thi kết thúc học phần, quy định phúc khảo điểm thi, quy định đăng ký học song ngành, quy định đăng ký thực tập tốt nghiệp... Thành công đáng kể nhất trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo là phòng đã tự thiết kế các phần mềm quản lý đào tạo, nhờ thế việc quản lý công tác đào tạo đến nay phần lớn đã được tin học hóa và thực hiện thông qua mạng nội bộ, nhiều giao dịch với sinh viên được thực hiện trực tuyến. Mỗi sinh viên của Trường Đại học Kinh tế đều có một mã truy cập để thực hiện rất nhiều công việc như đăng ký học, rút học phần, tra cứu điểm… trên trang Web.

    

  Trường Đại học Kinh tế là trường đại học đầu tiên trong cả nước đã liên kết thành công với Ngân hàng Đông Á triển khai phát hành thẻ ATM đồng thời là thẻ sinh viên cho tất cả sinh viên chính quy của Trường. Phòng đào tạo trong nhiều năm qua đã phối hợp rất tốt với Ngân hàng Đông Á trong việc thu học phí qua ngân hàng. Việc sử dụng thẻ sinh viên điện tử này cũng là điều kiện để Trường triển khai thực hiện hệ thống xếp hàng tự động, đăng ký mượn sách thư viện…

  Hàng năm, phòng Đào tạo đã xây dựng kế hoạch, triển khai và hoàn thành xuất sắc công tác lập kế hoạch mở lớp và quản lý giảng dạy cho hơn 200.000 giờ quy đổi. Việc mở các lớp học phần trong những năm qua luôn được thực hiện đúng với quy trình đào tạo, đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên và năng lực về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của Trường. Phòng đào tạo cũng đã làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên kết đào tạo để đảm bảo kế hoạch đào tạo được thực hiện tốt, đồng thời, tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong việc mời thỉnh giảng, là những cán bộ giảng dạy tại các trường đại học khác và cán bộ quản lý tại các cơ quan, doanh nghiệp tham gia giảng dạy một số môn học. Việc này vừa tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên của trường học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức chuyên môn, đồng thời cũng tạo điều kiện để Nhà trường thực hiện được kế hoạch giảng dạy đáp ứng được sự gia tăng về quy mô đào tạo.

  Cán bộ công chức viên chức của phòng Đào tạo luôn thực hiện tốt việc quản lý đăng ký học; cung cấp kịp thời, chính xác kết quả học tập, xác nhận sinh viên và thực hiện các công tác quản lý đào tạo khác cho hơn 12.000 sinh viên các Hệ đào tạo tại Trường và tại các đơn vị liên kết đào tạo khắp cả nước.

  Phòng Đào tạo cũng đã phối hợp với các khoa thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy sinh viên làm trung tâm của quá trình giảng dạy, tăng cường khả năng sáng tạo, khả năng tư duy độc tập, chủ động lĩnh hội kiến thức của sinh viên, đồng thời tăng cường giảng dạy các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo văn bản… cho sinh viên. Với sự đầu tư cơ sở vật chất của trường, phòng Đào tạo phối hợp với các khoa chuyên ngành thực hiện triển khai và mở rộng việc thực hiện viết giáo trình, hiện nay Trường đã biên soạn được nhiều giáo trình trong đó có nhiều giáo trình điện tử có chất lượng phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập. Trường cũng đã xây dựng thành công hệ thống đào tạo qua mạng (E-learning – http://elearning.due.edu.vn) với giao diện hợp lý.

  Hàng năm, phòng Đào tạo luôn làm tốt công tác lập kế hoạch tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp và xét tốt nghiệp theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hơn 2.500 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Từ năm học 2006-2007 đến nay đã có gần 25.000 sinh viên các Hệ đào tạo tốt nghiệp Đại học, trong đó tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp khá giỏi chiếm trên 30%, trên 90% sinh viên tốt nghiệp trong những năm qua đã tìm được việc làm và được các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá tốt về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Trong số sinh viên tốt nghiệp còn có các lưu học sinh Trung Quốc và lưu học sinh Lào, điều này thể hiện sự phát triển trong việc hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.

  Với những cố gắng của tập thể Nhà trường, trong đó công sức rất lớn của tập thể cán bộ công chức phòng Đào tạo, sinh viên đã được tiếp cận với những lợi ích của việc đào tạo tín chỉ, Nhà trường đã tổ chức tiếp nhận nhiều sinh viên từ các Trường thành viên trong Đại học Đà nẵng học chương trình 2 tại Trường Đại học Kinh tế, điều đó thể hiện sự phối hợp rất tốt về công tác đào tạo của Trường với các Trường thành viên trong Đại học Đà Nẵng

  Một điểm đáng ghi nhận trong công tác của phòng đào tạo đó là công tác tốt nghiệp. Từ năm 2009, quy trình xét và cấp bằng tốt nghiệp đã có bước đột phá lớn với kết quả là sinh viên có thể nhận Bằng tốt nghiệp đại học chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi có kết quả thi hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

  Từ năm 2007, Phòng đào tạo cũng đã xây dựng quy trình ISO – 9001 cho các công việc lập kế hoạch, tổ chức quản lý đào tạo của Phòng. Trong năm 2009, hơn 80% nội dung công tác tổ chức quản lý đào tạo của Trường được Hội đồng đánh giá ngoài đánh giá đạt mức 2.

  Trong những năm gần đây, về đào tạo đại học, Phòng Đào tạo đã xúc tiến, hỗ trợ xây dựng, mở mới ngành đào tạo Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh và đưa vào tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2020, nâng tổng số chuyên ngành đào tạo của Nhà trường lên 29 chuyên ngành. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo đặc thù cho các chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch; Quản trị khách sạn; Quản trị sự kiện; Thương mại điện tử; Tin học quản lý; Quản trị hệ thống thông tin áp dụng cho khóa sinh viên chính quy 44K. Trong giai đoạn 2018-2020, Phòng cũng đã phối hợp hỗ trợ 5 Khoa trong việc kiểm định thành công 5 ngành đào tạo Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Marketing và Kinh doanh quốc tế theo chuẩn chất lượng AUN – Chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUN.

  Về đào tạo sau đại học, Phòng Đào tạo đã chủ trì xây dựng thành công Đề án liên kết đào tạo cho 2 chương trình Thạc sĩ ngành quản trị nguồn nhân lực do Đại học Massey (New Zealand) giảng dạy và cấp bằng (Thạc sĩ Quản trị và Thạc sĩ Nghiên cứu kinh doanh). Phòng cũng xúc tiến, hỗ trợ cho Khoa Thống kê – Tin học xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ Thống kê kinh tế.  Phòng đã phối hợp với với các khoa, đơn vị chức năng của nhà trường để xúc tiến chương trình Thạc sĩ liên kết với Đại học Savannakhet (Lào). Hiện nay có 7 ngành đào tao thạc sỹ và 4 ngành đào tạo tiến sỹ đang được triển khai tại Nhà trường.

  Với mục tiêu tư vấn, hướng dẫn học sinh tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên chọn ngành, nghề cũng như làm hồ sơ xét tuyển đối với các phương thức tuyển sinh mới năm 2020, Phòng Đào tạo đã kết hợp với các Khoa và Phòng ban khác tổ chức chương trình "Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp" phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức tại các địa điểm: Trường THPT Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Thừa Thiên - Huế, TP Huế; THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ; THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng; Trường ĐH Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột.

     


  Ngoài ra, trong thời gian qua Phòng Đào tạo đã phối hợp với IIG Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh VNUK tổ chức nhiều hội thảo, workshop về ngoại ngữ cho sinh viên, giúp sinh viên tiếp cận và có cái nhìn toàn cảnh hơn với các kì thi năng lực ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEIC, VSTEP…; phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức hoàn toàn miễn phí các lớp tiếng Anh thí điểm blended – learning; từ đó giúp sinh viên dễ đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ cũng như chuẩn bị hành trang ra trường cho mình.

  Nhờ những thành tích trên, Phòng Đào tạo đã vinh dự nhận được các danh hiệu Thi đua và khen thưởng:

  Danh hiệu thi đua:

  • Năm học 2004-2005: đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 2106/QĐ-TĐKT, ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
  • Năm học 2005-2006: đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 2666/QĐ-TĐKT, ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
  • Năm học 2006-2007, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 4917/QĐ-TĐKT ngày 7 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
  • Năm học 2007-2008, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 4284/QĐ-TĐKT ngày 9 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
  • Năm học 2008-2009, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 2185/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Năm học 2009-2010, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 362/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 01năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Năm học 2010-2011, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 2481/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Năm học 2011-2012, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 6521/QĐ-ĐHĐN ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
  • Năm học 2013 – 2014: đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 4755/QĐ-ĐHĐN ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
  • Năm học 2014 – 2015: đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 4364/QĐ-ĐHĐN ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
  • Năm học 2014 – 2015: nhận “Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” theo Quyết định số 5671/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng.
  • Năm học 2015 – 2016: đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 5080/QĐ-ĐHĐN ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.


  Khen thưởng

  • Năm 2007, Huân chương lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2001-2002 đến năm học 2005-2006, theo Quyết định số 949/2007/QĐ/CTN ngày 20 tháng 08 năm 2007 của Chủ tịch nước.
  • Năm học 2007-2008, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 3692/QĐ/BGD&ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Năm 2011, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007-2008 đến 2009-2010, theo Quyết định số 2041 QĐ/TTg ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Năm học 2010-2011, Bằng khen của Chủ tích UBND Thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.
  • Năm học 2014 – 2015: nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1931/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


  Được thành tích trên, Phòng Đào tạo xin được cám ơn và tri ân tập thể cán bộ, công nhân viên qua các thời kỳ đã tạo dựng nền tảng cho sự phát triển của Phòng Đào tạo hôm nay:

  Các thế hệ Trưởng phòng   Các thế hệ cán bộ
  Nguyễn Thị Bông   Thầy Hoàng Anh
  Thầy Nguyễn Xuân Đạm   Thầy Trần Long
  Thầy Trương Bá Thanh   Thầy Lê Văn Ba
  Thầy Ngô Hà Tấn   Trần Thị Sâm
  Thầy Nguyễn Mạnh Toàn   Phan Thị Thanh
  Thầy Lê Văn Huy   Lê Thị Liên
   Thầy Đoàn Ngọc Phi Anh   Thầy Vũ Huy  Thăng 
  Các thế hệ Phó Trưởng phòng   Thầy Trần Quốc Hùng
  Thầy Võ Xuân Tiến   Thầy Lê Văn Nhân
  Thầy Nguyễn Trường Sơn   Lê Hoàng Phương
  Thầy Nguyễn Văn Ty   Trần Hồng Vân
  Thầy Ngô Sỹ Thắng   Võ Thị Thu
  Nguyễn Thị Đà   Phan Thị Như Mai
  Thầy Nguyễn Hồng Cử   Trần Thị Thu
  Thầy Nguyễn Mạnh Toàn   Thầy Đặng Ngọc Châu
  Thầy Nguyễn Trung Kiên   Thầy Nguyễn Anh Tuấn
  Thầy Lê Văn Huy   Thầy Hà Mạnh Cường
  Huỳnh Thị Hồng Hạnh   Đoàn Thị Kim Chi
  Phạm Thị Mỹ Thủy   Văn Thị Thanh
  Thầy Nguyễn Phúc Nguyên   Thầy  Lê Quang Đức
  Thầy Hoàng Tùng   Cô  Nguyễn Thị Phương Thảo
  Thầy Võ Hồng  Tâm   Hồ Thị Bích Trang
  Đoàn Thị Liên Hương   Nguyễn Hồng
  Thầy Hà Phước    Trần Thị Lê Na
          Thầy Đặng Văn Hiếu