DHKT

 • Liên hệ

  PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN

  Phòng H215, Tòa nhà H (Toà nhà Hành chính)

  71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

  Điện thoại: (+84236) 3950110 (Bộ phận đại học) - (+84236) 3969088 (Bộ phận Sau đại học)

  Email: academic_affairs@due.edu.vn - daotao@due.edu.vn

  Website:  http://due.udn.vn/phongdaotao

  Facebook: https://www.facebook.com/PhongDaoTaoDUE