DHKT

 • Phân công công việc

   

  STT Hình ảnh Thông tin cá nhân
  01  

  PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Công việc phụ trách: Quản lý chung
  02     

  TS. Đoàn Thị Liên Hương

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Công việc phụ trách: Phụ trách bộ phận Sau đại học; Phụ trách chương trình liên kết quốc tế
  03

  ThS. Võ Hồng Tâm

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Công việc phụ trách: Phụ trách bộ phận Đại học
  04

  TS. Hà Phước Vũ

  • Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
  • Công việc phụ trách: Phụ trách bộ phận Kế hoạch
  05

  Phan Thị Như Mai

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Bộ phận Sau Đại học, Đại học VLVH.
   
   06    

  ThS. Văn Thị Thanh Tú

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Bộ phận Sau Đại học
  07

  Đoàn Thị Kim Chi

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Văn thư - Lưu trữ
  08

  ThS. Lê Quang Đức

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Bộ phận Sau Đại học
  09

  ThS. Hồ Thị Bích Trang

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Bộ phận Chính qui
  10

  ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Kế hoạch
  11 
   

  ThS. Nguyễn Hồng Lê

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Bộ phận Chính qui

   12    

  Đặng Văn Hiếu

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Bộ phận Chính quy
   13  

  Trần Thị Lê Na

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Công việc phụ trách: Bộ phận Đại học VLVH, Các lớp Chính quy liên kết quốc tế