DHKT

 • Chuyên ngành QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN 

  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Thời gian đào tạo: 4 năm

  Quản trị hệ thống thông tin là gì?

  Ngày nay, Công Nghệ Thông Tin (CNTT) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của xã hội. Quản trị hệ thống thông tin (QTHTTT) là sự kết hợp giữa kiến thức quản trị, kinh doanh và CNTT, đặc biệt chú trọng đến vai trò ứng dụng CNTT trong quản trị các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. QTHTTT đào tạo ra những nhà tư vấn, quản trị và hoạch định chiến lược ứng dụng CNTT trong các tổ chức và doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

  Tại sao sinh viên nên chọn học ngành này?

  Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều ứng dụng CNTT trong quản trị và sản xuất, đã giúp doanh nghiệp quản lý các nguồn lực và điều hành tác nghiệp một cách hiệu quả hơn. Vì vậy, trong tất cả các tổ chức và doanh nghiệp sẽ cần nguồn nhân lực có thể đảm nhiệm vai trò tư vấn, hoạch định, xây dựng và tích hợp tất cả hệ thống thông tin để có thể liên kết, chia sẽ nhằm khai thác tối đa nguồn lực; nguồn nhân lực này không chỉ am hiểu các nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp mà phải nắm vững các kỹ thuật CNTT. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu này.

  Học xong sinh viên có thể làm gì?

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin:

  Có khả năng đảm nhận các công việc sau: 
  - Kinh doanh, tư vấn, triển khai và tích hợp phần mềm và các giải pháp HTTT trong kinh doanh và quản lý;
  - Tư vấn, đánh giá tính khả thi, phân tích rủi ro và quản trị các dự án phát triển và tích hợp các HTTT trong kinh doanh và quản lý;
  - Tư vấn, hoạch định chiến lược phát triển và quản trị các HTTT trong kinh doanh và quản lý;
  - Thiết kế và quản trị các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu; phân tích và khai thác dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo trong kinh doanh và quản lý;
  - Tư vấn, hoạch định và quản trị đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin trong các tổ chức và doanh nghiệp;
  - Quản trị các hệ thống mạng máy tính trong các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ;
  - Quản trị các website thương mại điện tử, cổng thông tin điện tử và các hệ thống quản lý và kinh doanh thông minh;
  - Giảng dạy một số học phần liên quan đến CNTT và HTTT quản lý tại cơ sở đào tạo; Hướng dẫn cho các nhân viên trong đơn vị sử dụng và khai thác HTTT một cách an  toàn và có hiệu quả;

  Trong các tổ chức kinh tế - xã hội và kinh doanh như: 

  - Các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và phi chính phủ có ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất và điều hành quản lý;
  - Các cơ quan, doanh nghiệp chuyên về phát triển, tư vấn, kiểm thử và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT;
  - Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các viện và trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực quản trị và quản lý.

  Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin có thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế phát triển trong và ngoài nước.

  Chương trình đào tạo

  Chương trình đào tạo - Quản trị Hệ thống thông tin.pdf