DHKT

 • Thông điệp Trưởng Khoa

       Chào mừng quí vị đến với Khoa Thống kê – Tin học, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng !

       Khoa được thành lập vào tháng 1 năm 2005. Tiền thân của Khoa là bộ môn Thống kê thuộc Khoa Kinh tế, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được thành lập năm 1975. Nhiệm vụ hiện nay của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học với 3 chuyên ngành: Thống kê Kinh tế Xã hội, Quản trị Hệ thống Thông tin và Tin học Quản lý.

       Sự phát triển của Khoa ngày nay là sự tiếp thu những tinh hoa, giá trị của nhiều thế hệ đi trước, là sự đóng góp của đội ngũ giảng viên tâm huyết giàu kinh nghiệm, sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, sự giúp đỡ từ các tổ chức, doanh nghiệp và sự nỗ lực từ chính người học.

       Bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm nghề nghiệp, sự đoàn kết nhất trí từ tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên, mục tiêu của Khoa là củng cố và nâng cao trình độ đội ngũ; nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc cải tiến và hiện đại hoá chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy; đa dạng hoá các chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học...

       Những thế hệ cử nhân của Khoa đã và đang thành công, nhiều người đã trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp, và thực sự là tấm gương cho sinh viên của Khoa hiện nay tự hào và noi theo.

       Khoa cam kết trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ đảm bảo nền tảng thành công trong lĩnh vực thống kê và công nghệ thông tin, và đảm bảo năng lực học tập suốt đời cho người học.

       Xin chân thành cám ơn.

       Trưởng khoa: TS. Lê Dân