DHKT

 • Thông tin liên hệ

  VĂN PHÒNG KHOA THỐNG KÊ - TIN HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  Địa chỉ: H603 - Tòa nhà hành chính, 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

  Điện thoại: 0236.3950885 (giờ hành chính)

  Website: https://due.udn.vn/khoa/thong-ke-tin-hoc

  Email: khoathongketinhoc@due.edu.vn