DHKT

 • Giới thiệu chung về hoạt động nghiên cứu khoa học

  Khoa Thống kê - Tin học định hướng trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động nghiên cứu, giáo dục về lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong kinh doanh và quản lý. Tập thể giảng viên và sinh viên chúng tôi tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng, đóng góp cho khoa học cũng như giải quyết các vấn đề thực tế.

  Các lĩnh vực nghiên cứu chính:

  • Kinh doanh thông minh
  • Hệ thống thông tin quản lý
  • Khai thác dữ liệu
  • AI, học máy
  • Mô hình hóa và mô phỏng
  • Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
  • Phân tích dữ liệu và phân tích kinh doanh

  Hàng năm, các giảng viên của Khoa đều có các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo quốc tế và trong nước có uy tín, bao gồm các tạp chí và kỷ yếu trong danh mục trong hệ thống ISI/Scopus.

  Để nâng cao trình độ học thuật và cập nhật các phương pháp, mô hình nghiên cứu mới trong các lĩnh vực, nhóm đọc của Khoa thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật để chia sẻ      các xu hướng công nghệ hoặc mô hình CNTT mới. Hoạt động này tạo cơ hội cho các giảng viên cập nhật và phát triển các ý tưởng nghiên cứu của mình.

  Chúng tôi đã đồng tổ chức Hội thảo quốc gia về Thống kê và Tin học ứng dụng NCASI năm 2016; Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo và kinh doanh (Computing4Human-2021) lần thứ 2 năm 2021, Hội nghị quốc gia lần thứ 4 Toán học hiện đại - Công cụ thống kê: Lý thuyết và ứng dụng năm 2022. Các hội nghị này đều tập trung vào các chủ đề nghiên cứu hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin, toán học và công cụ thống kê trong kinh tế và kinh doanh.