DHKT

Phổ biến kế hoạch thực tập kỳ I năm học 2020 - 2021

20/07/2020

Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên hệ chính quy đã đăng ký thực tập kỳ I năm học 2020 - 2021 về buổi phổ biến kế hoạch thực tập cụ thể như sau:

Thời gian: 9h00 ngày 21/07/2020

Địa điểm: Phòng A211

Sinh viên hệ chính quy đã đăng ký bắt buộc tham gia để hiểu rõ mục tiêu và cách thức đánh giá quá trình thực tập.